Aktualności

Żuraw jest symbolem Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Łukasz Gwiżdziel
Żuraw jest symbolem Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Łukasz Gwiżdziel

Kraina stu jezior – Krajeński Park Krajobrazowy

Blisko sto jezior zamieszkanych przez wiele gatunków ryb, plaże i kąpieliska, wiele szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz warte poznania zabytki – to bogactwo Krajeńskiego Parku Krajobrazowego,  największego na Kujawach i Pomorzu.

 

– W Kujawsko-Pomorskiem mamy dziesięć parków krajobrazowych, wszystkie warte tego, by zobaczyć je i poznać osobiście – wspaniała przyroda z rzadkimi gatunków zwierząt i roślin, liczne jeziora, atrakcyjne szlaki turystyczne, interesujące materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego. Nie znam takich, którzy tu nie wracają, często po wiele razy – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

 

Park utworzono w 1998 roku z inicjatywy lokalnej społeczności, której celem było zachowanie dla przyszłych pokoleń unikalnego środowiska przyrodniczego, specyficznych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych i historycznych regionu Krajny. Położony w centrum Pojezierza Krajeńskiego park zajmuje powierzchnię ponad 74 tysięcy hektarów i leży na terenie powiatów: sępoleńskiego, tucholskiego i nakielskiego. Jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią województwa i jednym w większych parków krajobrazowych w Polsce. Siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jest Więcbork (powiat sępoleński).

 

Bogactwem przyrodniczym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego są zwłaszcza wody: liczne rzeki i blisko setka jezior. Największe z nich to: Więcborskie (ok. 200 ha), Mochel (153 ha), Sępoleńskie (159 ha), Stryjewo (151 ha), Witosławskie (107 ha) i Lutowskie (156 ha). Czyste wody obfitują w wiele gatunków ryb, co jest atrakcją dla wędkarzy. Licznie występują na tym obszarze także bagna i mokradła, będące ostoją wielu chronionych gatunków roślin i ptactwa. Mieszkańcami parku są m.in. bocian, czapla czy będący symbolem parku żuraw. Występują tu również sowy, których zwyczaje pracownicy parku przybliżają odwiedzających m.in. w ramach corocznej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Noc Sów”.  Na obszarze parku znajduje się też największe torfowisko w województwie – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy i pięć rezerwatów przyrody: Lutowo, Gaj Krajeński, Buczyna, Dęby Krajeńskie, Jezioro Wieleckie.

 

Dla zainteresowanych aktywną turystyką w Krajeńskim Parku Krajobrazowym utworzono szlaki turystyczne prowadzące do najciekawszych miejsc przyrodniczych i historycznych (lista tras tutaj). Atrakcją dla turystów są też  wieże widokowe w Sępólnie i przy Jeziorze Wieleckim, umożliwiająca podglądanie ptactwa wodnego. Oprócz skarbów przyrody na terenie parku podziwiać można zabytki architektury sakralnej i świeckiej, z których na uwagę zasługują: pałac w Runowie Krajeńskim, kościół oraz zespół pałacowo-parkowy w Sypniewie, pałac Komierowskich w Komierowie czy  kamienno-ceglany most kolejowy w Obodowie, z którego można podziwiać malowniczą dolinę rzeki Sępolenki. W okresie letnim turystów przyciągają też położone nad jeziorami ośrodki wczasowe, plaże i kąpieliska.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Krajeński Park Krajobrazowy pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów:

 • wykonanie tablic reklamowych informacyjno-edukacyjnych z mapą KPK oraz wyposażenie salki edukacyjnej (wartość projektu ponad 256 tysięcy złotych),
 • rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze – wartość projektu-ponad 277 tysięcy złotych – w jego ramach w parku postawiono 3 wieże widokowe i wyposażono je w sprzęt optyczny (lunety, noktowizory, lornetki), wykonano 22 tablice graniczne z nazwą parku i opracowano przewodnik turystyczny ze zaktualizowaną bazą turystyczną i szlakami turystycznymi.

 

W ramach nowej perspektywy RPO (na lata 2014-2020) Krajeński Park Krajobrazowy pozyskał środki na stworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku. Będzie się on mieścił w budynku starej remizy, który zostanie zmodernizowany i rozbudowany na potrzeby  ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego wraz z zapleczem. Dzięki realizacji zadania park zyska atrakcyjne i komfortowe warunki do edukacji ekologicznej dla odbiorców jak i prowadzących zajęcia i miejsce do wystaw, ekspozycji przyrodniczych i rozstrzygania konkursów. Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85% stanowią środki z naszego RPO.

 

Krajeński Park Krajobrazowy oferuje swoim gościom ciekawe zajęcia edukacyjne:

jednodniowe zajęcia terenowe:

 • Dbamy o czystość powietrza w naszej okolicy, przedszkolu i domu (dla przedszkolaków )
 • Ekologia – poznać, doświadczyć, zrozumieć…chronić (młodsze klasy szkoły podstawowej)
 • Czy zasypią nas śmieci? Na tropie odpadów (starsze klasy szkoły podstawowej)
 • Kanarek i inni mówią o smogu (szkoła średnia, dorośli)

 

zajęcia poświęcone recyklingowi:

 • Drugie życie gazety – wytwarzanie papieru czerpanego z makulatury
 • Dobre rady na odpady” – tworzenie ozdób z puszek po napojach.

 

oraz rajdy rowerowe, zajęcia terenowe i stacjonarne przygotowywane zgodnie z oczekiwaniami uczestników.

 

Park organizuje również corocznie konkursy plastyczne przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne, współuczestniczy  także w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Promuje też inicjatywy ekologiczne i przyrodnicze innych podmiotów (np. akcję „Stare sady” Fundacji BOŚ i Poczty Polskiej, konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na stworzenie postaci  EnergoBohatera).  Pracownicy parku prowadzą regularnie wiele ważnych inicjatyw lokalnych. W ubiegłym roku blisko 1200 uczniów z gminy Więcbork zebrało około 11 ton makulatury w ramach konkursu „Makulaturę zbieramy, drzew nie ścinamy”. Inna gminna akcja promocyjno-informacyjna „Walerek Recyklerek na tropie odpadów”, zachęcająca do dbałości o czystość powietrza, trafiła do blisko 10 tysięcy osób.

 

Krajeński Park Krajobrazowy w liczbach:

 • powierzchnia parku – 74 985,60 ha
 • na terenie parku znajduje się około 100 jezior, największe z nich to jezioro Więcborskie (ok. 200 ha),
 • w skład parku wchodzi największe torfowisko w województwie – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy o powierzchni ponad 634 ha,
 • około 66% parku to tereny rolnicze,
 • liczba osób, które skorzystały z oferty edukacyjnej parku (zajęcia terenowe i stacjonarne) – ok. 3000 osób (2018 rok), ok. 2000 osób (stan na I półrocze 2019 roku).

 

Więcej o Krajeńskim Parku Krajobrazowym tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

 24 lipca 2019 r.

 

Fauna Krajeńskiego parku krajobrazowego, fot. Daniel PachFauna Krajeńskiego parku krajobrazowego, fot. Daniel PachGórzysty teren Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Daniel PachRuiny pałacu w Runowie, fot. Filip KowalkowskiŻuraw jest symbolem Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Łukasz Gwiżdziel