Aktualności

II Posiedzenie Konwentu Marszałków w Sandomierzu, fot. UMWŚ
II Posiedzenie Konwentu Marszałków w Sandomierzu, fot. UMWŚ

Konwent Marszałków i Konwent Przewodniczących Sejmików obradowały w Sandomierzu

Z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej Elżbiety Piniewskiej w Sandomierzu odbyły się posiedzenia Konwentu Marszałków i Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw. Wśród podejmowanych tematów znalazły się m.in. nowa perspektywa finansowa środków unijnych, wsparcie opieki zdrowotnej i planowane spotkania sejmików młodzieżowych. 

 

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

 

II posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP odbywa się w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Wśród tematów obrad, na których skupią się uczestnicy dyskusji, znajdują się m.in. kwestie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej, sposoby rozwiązania problemu braku kadr medycznych w podmiotach leczniczych, czy też możliwość wykorzystywania systemów informacji przestrzennej do planowania i utrzymania tras rowerowych. Udział w obradach zapowiedzieli m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister zdrowia Adam Niedzielski i sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Podczas obrad w Sandomierzu uwagi Komisji Europejskiej do programów regionalnych na lata 2021-2027 przedstawi Emma Toledano Laredo, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. W dyskusji w tym obszarze, wraz z obecnymi marszałkami województw, wezmą udział Lucie Zackova, zastępca dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Gelu Calacean z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE.

 

Uczestnicy posiedzenia skupią się także na obszarze rozwoju kultury – głos zabierze wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. O wpływie instytucji i obiektów muzealnych na otoczenie zewnętrzne mówić będzie prof. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach.

 

W obszarze wsparcia opieki zdrowotnej dyskusja dotyczyć będzie konieczności podjęcia działań w zakresie zabezpieczenia kadry medycznej w podmiotach leczniczych na terenie Polski. Z uwagi na szybkie starzenie się społeczeństwa, jednym z tematów dyskusji ma być również niezbędna profilaktyka na rzecz przeciwdziałania osteoporozie.

 

Uczestnicy posiedzenia pochylą się też nad możliwościami wykorzystania nowoczesnych systemów informacji przestrzennej w tworzeniu i utrzymaniu tras rowerowych, a także nad problemami, z którymi borykają się zarządzający szkołami specjalnymi, działającymi przy podmiotach leczniczych.

 

Po zakończeniu obrad i przyjęciu oficjalnych stanowisk w dyskutowanych kwestiach, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski przekaże prezydencję gremium na kolejne 6 miesięcy gospodarzowi ziemi lubelskiej Jarosławowi Stawiarskiemu.

 

Relacja na żywo z wydarzenia oraz aktualności na stronie Konwentu Marszałków

 

Konwent Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

 

II posiedzenie Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się w sandomierskim ratuszu. Jak zapowiada Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego, pełniący funkcję przewodniczącego Konwentu, w programie posiedzenia zaplanowano wiele ważnych zagadnień.

 

Chcemy wystąpić z postulatem ujednolicenia przepisów dotyczących skarg, wniosków i petycji w ramach Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub odrębnego aktu prawnego rangi ustawowej. Rozmawiać będziemy także o propozycjach zmiany ustawy o samorządzie województwa celem wprowadzenia możliwości uczestniczenia w komisjach sejmiku województwa w trybie mieszanym. Kolejny ważny temat związany będzie z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w pracy organów stanowiących samorządów województw – informuje Andrzej Pruś.

 

Z udziałem dyrektorów Biur i Kancelarii Sejmików, którzy w obradach uczestniczyć będą z głosem doradczym, przewodniczący będą także kontynuować prace koncepcyjne nad powołaniem Konwentu Przewodniczących Młodzieżowych Sejmików  jako podmiotu służącego wymianie doświadczeń i dobrych praktyk młodzieżowych gremiów. Przedstawiony zostanie również raport z drugiej edycji badania ankietowego „Wojewódzkie Sejmiki Młodzieżowe”. Biuro ZWRP zwróciło się bowiem do wszystkich województw z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma pokazać specyfikę młodzieżowych gremiów, aktualny stan przygotowania województw do realizacji zadań wprowadzonych nowelizacją ustawy tj.  utworzenia młodzieżowego gremium bądź dostosowania statutu już istniejącego młodzieżowego sejmiku.

 

Na zakończenie posiedzenia, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś przekaże prezydencję w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw RP Województwu Lubelskiemu. 

 

Relacja na żywo z wydarzenia oraz aktualności na stronie Konwentu Przewodniczących

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

 

9 czerwca 2022 r.

 

II Posiedzenie Konwentu Marszałków w Sandomierzu, fot. UMWŚII Posiedzenie Konwentu Marszałków w Sandomierzu, fot. UMWŚII Posiedzenie Konwentu Marszałków w Sandomierzu, fot. UMWŚII Posiedzenie Konwentu Marszałków w Sandomierzu, fot. UMWŚ9.06.2022 II Posiedzenie Konwentu Marszałków w Sandomierzu, fot. UMWŚ9.06.2022 II Posiedzenie Konwentu Marszałków w Sandomierzu, fot. UMWŚII Posiedzenie Konwentu Przewodniczących w Sandomierzu, fot. UMWŚII Posiedzenie Konwentu Przewodniczących w Sandomierzu, fot. UMWŚII Posiedzenie Konwentu Przewodniczących w Sandomierzu, fot. UMWŚII Posiedzenie Konwentu Przewodniczących w Sandomierzu, fot. UMWŚII Posiedzenie Konwentu Przewodniczących w Sandomierzu, fot. UMWŚ