Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Konsultacje regionalnego Planu Spójności Komunikacji

W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się 6 października konferencja otwierająca oficjalnie konsultacje kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacyjnej. Spotkanie, w którym uczestniczyli przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, a także samorządowcy z całego regionu, otworzył marszałek Piotr Całbecki. W puli jest 206 milionów euro na inwestycje w dziedzinie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz rozwój pozamiejskiego transportu publicznego.

 

Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 jest jednym z wymaganych przez Komisję Europejską dokumentów programowych związanych z wykorzystaniem środków pomocowych perspektywy 2014-2020. Wychodząc z diagnozy obecnej sytuacji komunikacyjnej regionu, nakreśla politykę transportową samorządu województwa i wskazuje konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne do zrealizowania. Zakładamy, że na inwestycje drogowe przeznaczymy 140 milionów euro, na rozwój pozamiejskiego transportu publicznego 15 mln euro i ponad 50 milionów euro na rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej. Źródłem finansowania będzie przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

 

Wybór projektów do zrealizowania jest uwarunkowany umową partnerstwa między Polską a KE oraz ramami wyznaczonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

 

Infrastruktura drogowa

 

W dziedzinie infrastruktury drogowej najwięcej pieniędzy – ponad 100 milionów euro – pochłonie modernizacja i przebudowa dróg wojewódzkich na odcinkach poza głównymi miastami. 21 mln euro przeznaczamy na drogi lokalne, 18 milionów euro na odcinki dróg wojewódzkich przebiegające przez miasta na prawach powiatu. W planach jest między innymi połączenie krajowej 80-tki z krajową 15-tką przez węzeł Turzno na A-1 (wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad) oraz budowa obwodnic 21 miejscowości (w tym m. in. Strzelna, Kowalewa Pomorskiego, Brześcia Kujawskiego, Kruszwicy, Tucholi i Chełmży).

 

– Zakładamy, że do końca 2020 roku zostaną zmodernizowane wszystkie drogi wojewódzkie w całym regionie. Wiadomo też, że dotyczące naszego regionu plany inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są bardzo ambitne i  będą dobrym uzupełnieniem naszych planów inwestycyjnych– podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Infrastruktura kolejowa i transport publiczny

 

Pieniądze z tej puli przeznaczamy przede wszystkim na rewitalizację linii kolejowych (35,6 mln euro), a także oraz modernizację dworców oraz budowę i modernizację przystanków kolejowych (ponad 11 mln euro). Kluczem do konkretnych wskazań są: związanie z siecią TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe), regionalne lub aglomeracyjne znaczenie i duże potoki podróżnych na danej linii. W programie znalazły się m. in. projekty rewitalizacyjne dotyczące linii kolejowych Grudziądz – Laskowice Pomorskie, Toruń Wschodni – Chełmża, Jabłonowo Pomorskie – Grudziądz, Grudziądz – granica województwa (kierunek Malbork). Przyjęte wskaźniki mówią o kolejnych 27 kilometrach zrewitalizowanych torów i 16 zmodernizowanych lub nowych punktach odprawy pasażerskiej.

 

Pozytywne zmiany dotyczyć będą także komunikacji autobusowej związanej z obsługą linii pozamiejskich. Samorząd województwa zakupi do obsługi tych połączeń 39 nowoczesnych pojazdów, które przekażemy wybranemu zgodnie z prawem operatorowi.

 

We wszystkich tych przedsięwzięciach chodzi oczywiście o to, by zachęcić do komunikacji zbiorowej tych którzy dotychczas korzystają z własnych aut. Ale nie tylko. Sprawny regionalny transport publiczny to w europejskich warunkach ważny czynnik rozwojowy, istotny czynnik spójności i integralności regionu, a przy tym skuteczne narzędzie rozwoju społecznego – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Terminy

 

Konsultacje Planu Spójności Komunikacji, do których zapraszamy zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych interesariuszy, potrwają do 5 listopada. Wnioski można składać między innymi za pomocą narzędzi informatycznych online. Raport z konsultacji zostanie uwzględniony w zaktualizowanej wersji dokumentu, którą zarząd województwa przyjmie najprawdopodobniej w grudniu, a następnie przekaże do zatwierdzenia KE.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

28 września 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2015 r.

Fot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj KurasFot. Mikołaj Kuras