Aktualności

Środki z RPO trafią między innymi na budowę dziennych domów pobytu dla seniorów, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Środki z RPO trafią między innymi na budowę dziennych domów pobytu dla seniorów, fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Konkursy RPO: domy dla seniorów i interwencja społeczna

Programów aktywizacji społecznej i powrotu na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem, a także inwestycji w placówki świadczące usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych dotyczą aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, w których do rozdysponowania są środki na realizację przedsięwzięć z dziedziny polityki społecznej. 

 

– W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym zarezerwowaliśmy specjalne środki na wspieranie działań instytucji i organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pracy z niesamodzielnymi seniorami, osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem oraz ich rodzinami. Zachęcam do sięgania po to wsparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Aktualne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dziedziny polityki społecznej:

 

  • Programy aktywizacji społecznej. Pomoc trafi na różnego rodzaju programy aktywizujące i integrujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – ubogie, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bez wykształcenia, czy z otoczenie obciążonego problemami nałogów i przemocy. Chodzi o zindywidualizowane i kompleksowe działania o charakterze indywidulanym, rodzinnym i środowiskowym umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy. O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu lokalnego i ich wyspecjalizowane w interwencji społecznej instytucje. Do rozdysponowania jest blisko 6 milionów złotych. Nabór wniosków potrwa do 14 sierpnia (szczegóły).

 

  • Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Samorządy lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne mogą pozyskać w sumie 10 milionów złotych na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących budowy, adaptacji, modernizacji oraz wyposażenia placówek świadczących usługi wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi. Chodzi zwłaszcza o tworzenie dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy i ośrodków aktywnej integracji (np. agencji usług społecznych). Nabór wniosków potrwa do 17 sierpnia (szczegóły).

 

Czytaj też: Domy z myślą o seniorach

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 lipca 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 lipca 2018 r.