Aktualności

I Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
I Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Kongres Regionalistów

Z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył się (8 grudnia) I Kongres Regionalistów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wydarzeniu, które w założeniu było początkiem integracji ruchu regionalistycznego w naszym województwie, uczestniczyli reprezentujący lokalne środowiska działacze oraz samorządowcy i przedstawiciele świata nauki.

 

– Współczesny regionalizm powinien służyć budowaniu pomostów między wyzwaniami współczesności a korzeniami naszej kultury, tożsamości i tradycji regionalnej – podkreślił w swoim wystąpieniu wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. Dodał, że samorząd województwa, który kreuje społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny rozwój regionu realizując i finansując konkretne przedsięwzięcia prorozwojowe, nie traci z oczu tego, co stanowi o naszych korzeniach i co nas jako region wyróżnia.

 

– Cykliczne spotkania regionalistów powinny się stać platformą kontaktów, wzajemnego poznawania się i wymiany doświadczeń ludzi zaangażowanych na rzecz rozwoju, który szanuje i uwzględnia społeczne i kulturowe uwarunkowania. Dziękuję inicjatorom i organizatorom Kongresu Regionalistów, że zrobili ważny krok w kierunku powstania w Kujawsko-Pomorskiem ruchu regionalistycznego. Jestem przekonany, że ruch ten dobrze przysłuży się rozwojowi Kujaw i Pomorza – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Organizatorami I Kongresu Regionalistów Województwa Kujawsko-Pomorskiego były Fundacja Forum Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Marszałkowski, Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa i i bydgoska Wyższa Szkoła Gospodarki. Gościem wydarzenia był wicewojewoda Józef Ramlau. Idea ruchu regionalistycznego w Kujawsko-Pomorskiem pojawiła się w ramach prac wojewódzkiego Forum Samorządowego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego       

 

8 grudnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2022 r.

 

I Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPI Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPI Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPI Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPI Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPI Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPI Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPI Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPI Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPI Kongres Regionalistów w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP