Aktualności

Posiedzenie KWRiST 12 kwietnia 2021, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Posiedzenie KWRiST 12 kwietnia 2021, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Komisja Wspólna w sprawie KPO: jest postęp w uzgodnieniach

Na skutek stanowiska strony samorządowej Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie zaopiniowała podczas poniedziałkowego (12 kwietnia) posiedzenia projektu Krajowego Planu Odbudowy. W dyskusji samorządowcy podkreślali zadowolenie z zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego zmian w dokumencie. Uznali jednak, że wobec nieprzedstawienia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  ostatecznej jego wersji, komisja nie może się zająć jego procedowaniem.

 

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski podkreślił, że Krajowy Plan Odbudowy to jeden z najpoważniejszych dokumentów w naszej historii. Pozytywnie odniósł się do ustaleń z ubiegłotygodniowego spotkania samorządowców z premierem, który zadeklarował uwzględnienie części zgłoszonych przez samorządy postulatów. Chodzi m.in. o zwiększenie środków na ochronę zdrowia, pieniądze na inwestycje w miejski transport szynowy i udział przedstawicieli samorządów terytorialnych w komitecie monitorującym wdrażanie KPO. Stwierdził jednak, że Komisja Wspólna nie może podjąć decyzji opiniującej nie mając wglądu w ostateczną wersję dokumentu.

 

Podobne stanowisko zajął obradujący w ubiegłym tygodniu Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, który, choć zaopiniował projekt KPO negatywnie, wskazał ścieżkę, dzięki której dokument może zostać przez komisję ostatecznie zaakceptowany: podstawą muszą być pisemne ustalenia, ustne deklaracje nie wystarczą.  

 

– Jest postęp w dobrą stronę jeśli chodzi o uzgodnienia – w kwestii zarządzania programem, regionalizacji, synergii z programami operacyjnymi nowej perspektywy, wsparcia obszarów wiejskich i małych miast – mówił w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki.   

 

Reprezentujący stronę rządową wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, którego resort jest odpowiedzialny za opracowanie KPO, poinformował, że prace nad projektem wciąż trwają. Dlatego nie jest w stanie podać konkretnego terminu, w którym będzie mógł przedłożyć dokument komisji. 

 

Strona samorządowa zadeklarowała, że jest w stanie zająć się KPO dosłownie z dnia na dzień. Ustalono, że poświęcone programowi posiedzenie zostanie zwołane dzień po tym, kiedy reprezentujący stronę samorządową współprzewodniczący KWRiST marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber otrzyma informację o przekazaniu komisji dokumentu.   

 

Krajowy Plan Odbudowy jest niezbędny do sięgnięcia po przypadające na Polskę środki europejskiego Funduszu Odbudowy (57 mld euro w postaci dotacji i pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności). Będzie zawierał informacje o reformach i inwestycjach służących odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z pandemią i czyniących polską gospodarkę bardziej odporną na ewentualne przyszłe kryzysy i nieprzewidziane okoliczności. Priorytetami są ochrona środowiska (w tym zielona energetyka), cyfryzacja, ochrona zdrowia i innowacyjna gospodarka.

 

Projekt KPO był przedmiotem zakończonych 2 kwietnia konsultacji społecznych. Na przedstawienie programu Komisji Europejskiej Polska ma czas do końca kwietnia.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 kwietnia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2021 r.

 

Posiedzenie KWRiST 12 kwietnia 2021, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KWRiST 12 kwietnia 2021, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KWRiST 12 kwietnia 2021, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KWRiST 12 kwietnia 2021, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPPosiedzenie KWRiST 12 kwietnia 2021, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP