Aktualności

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Kolejny tydzień zajęć dla Ukraińców (UA)

Ponad 160 e-lekcji przeprowadzili nauczyciele w ramach naszej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej dla Ukraińców. Wśród zajęć znalazły się m.in. fizyka, geografia, biologia, język polski dla dzieci i dorosłych, a dla najmłodszych – edukacja wczesnoszkolna. Początek codziennie o godzinie 10.20. Wszystkie zajęcia są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. We wtorek (7 czerwca) lekcje wyjątkowo się nie odbędą.

Українська версія внизу сторінки

Ponad 160 e-lekcji przeprowadzili nauczyciele w ramach naszej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej dla Ukraińców. Wśród zajęć znalazły się m.in. fizyka, geografia, biologia, język polski dla dzieci i dorosłych, a dla najmłodszych – edukacja wczesnoszkolna. Początek codziennie o godzinie 10.20. Wszystkie zajęcia są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. We wtorek (7 czerwca) lekcje wyjątkowo się nie odbędą.

Tydzień (6 czerwca) rozpoczniemy zajęciami języka angielskiego, które poprowadzi Tatiana Bobko (początek godz. 10.20). Z królową nauk postara się zaprzyjaźnić dzieci Tatiana Kovalska (start 11). Na kolejne zajęcia języka polskiego dla dorosłych zaprosi Julia Szmigiro (godz. 11.40). Geografię poprowadzi Oleksandr Shandra (12.20-12.50). „Moje zdrowie” – to temat lekcji języka polskiego dla młodzieży (początek 13.)

Środowe przedpołudnie (8 czerwca) odbędzie się pod znakiem języka angielskiego z Tatianą Bobko (start 10.20) i języka polskiego dla dorosłych (godz. 11). Matematykę od 11.40 poprowadzi Tatiana Kovalska. Zajęcia dla najmłodszych czekają od godz. 12.20, a na język polski dla dzieci zaprosi Iwona Trojanowska-Kopacz (początek 13).

W czwartek (9 czerwca) o 10.20 zapraszamy na język polski dla dorosłych (temat: U fryzjera). Plastyka czeka na dzieci od godz. 11. Informatyka z Yaną Pasko rozpocznie się o godz. 11.40 (temat: Sortowanie i filtrowanie danych w Exelu). O parowaniu i kondensacji opowie młodym Ukraińcom Natalia Yefymenko. Na zajęcia języka polskiego dla dzieci i młodzieży zapraszamy od godziny 13.

Piątkowe (10 czerwca) zajęcia rozpoczniemy informatyką z Yaną Pasko. Lekcja języka polskiego dla dorosłych czeka od godziny 11. Nauka przez zabawę rozpocznie się o godzinie 11.40. „Ocean Indyjski” – to temat zajęć geografii, które rozpoczną się o 12.20. Tydzień zakończymy lekcją biologii (początek godz. 13).

Plan zajęć dostępny na www.edupolis.pl

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa w liczbach:

  • 162 e-lekcje wyemitowano do tej pory o łącznym czasie trwania ponad 66 godzin
  • 40 000 wyświetleń e-lekcji na Youtubie i Facebooku
  • 19 nauczycieli z Ukrainy współpracuje z Kujawsko-Pomorską e-Szkołą, pochodzą m.in. z Lwowa, Kijowa, Charkowa i Odessy
  • 15 realizowanych przedmiotów, m.in. matematyka, fizyka, informatyka, geografia, język polski, język angielski.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 czerwca 2022 r.

Черговий тиждень занять для Українців

Понад 160 е-уроків провели вчителі в рамках нашої Куявсько-Поморської Е-Школи для українців. Заняття включали фізику, географію, біологію, польську мову для дітей та дорослих, а для найменших – молодша шкільна освіта. Початок щодня о 10:20 . Усі заняття записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, ви також можете повернутися до них у неробочий час. У вівторок (7 червня) уроки не  проводитимуться.

Тиждень (6 червня) розпочнемо з уроків англійської мови під керівництвом Тетяни Бобко (початок о 10:20).  З королевою наук Тетяна Ковальська  о 11:00 спробують подружитися діти. Юлія Шмігіро запросить вас на наступні заняття польської мови для дорослих (о 11:40). Географію вестиме Олександр Шандра (12:20-12:50). «Моє здоров’я» – це тема уроків польської мови для молоді (початок  о 13:00).

Ранок середи (8 червня) пройде з англійською та  з Тетяною Бобко (початок о 10:20) та польською для дорослих (о 11:00). Математику з 11.40 вестиме Тетяна Ковальська. Заняття для наймолодших чекають с 12:20, а Івона Трояновська-Копач запросить дітей на польську (початок о 13:00).

У четвер (9 червня) о 10:20 запрошуємо на польську мову для дорослих (тема: У перукарні). Мистецтво чекає дітей  з 11:00. Iнформатика  з Яною Пасько почнеться о 11:40 (тема: Сортування та фільтрація даних в Excel). Про випаровування та конденсацію юним Українцям розповість Наталія Єфименко. Запрошуємо на уроки польської мови для дітей та підлітків з 13:00.

Почнемо п’ятничні (10 червня) заняття з інформатики з Яною Пасько. Урок польської мови для дорослих очікується з 11:00. Навчання через гру розпочнеться об 11:40. «Індійський океан» – це предмет уроків географії, які розпочнуться о 12.20. Завершуємо тиждень уроком біології (початок о 13:00).

Доступний розклад занять www.edupolis.pl.

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону підприємства відповідає Маршалківська цільова компанія Куявсько-Поморського Центру Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, які бажають приєднатися до нас і проводити  уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

Куявсько-Поморська Інтернет-школа в цифрах:

  • Наразі транслювали 162 Е-Уроків загальною тривалістю понад 66 годин
  • 40 000 переглядів Е-Уроків на YouTube та Facebook
  • З Куявсько-Поморською Е-Школою співпрацюють 19 вчителів з України – зі Львова, Києва, Харкова та Одеси
  • 15 реалізованих предметів, в т.ч. математика, фізика, інформатика, географія, польська, англійська мова .

Читайте далі:

Беата Кшемінська

прес-секретар Уряду Маршальковського