Aktualności

Fot. Tymoteusz Tymiński
Fot. Tymoteusz Tymiński

Kolejny nabór kandydatów na ekspertów

Zarząd województwa ogłosił otwarty nabór kandydatów na ekspertów, którzy jako członkowie komisji oceny projektów uczestniczyć będą w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Podstawowym kluczem są kompetencje i doświadczenie zawodowe.

 

– Zależy nam, by wybrać osoby kompetentne, o szerokich horyzontach i głębokiej wiedzy profesjonalnej, których poziom etyczny gwarantuje prawidłowe prowadzenie procedury – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby specjalizujące się w czterech dziedzinach: 

  • ochrona przeciwpowodziowa
  • gospodarka odpadami
  • pomoc publiczna
  • ochrona środowiska.

 

Wśród wymagań kierunkowe wyższe wykształcenie i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Kandydatów eliminuje zatrudnienie w instytucjach zajmujących się wdrażaniem RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sytuacja potencjalnego konfliktu interesów, związana z profesjonalnym usługowym przygotowywaniem projektów pod dofinansowanie z RPO (chodzi o właścicieli i personel firm doradczo-konsultingowych).

 

Nabór potrwa do 14 października. Lista wybranych ekspertów zostanie podana do publicznej wiadomości.

 

 

Lista ekspertów wyłonionych we wrześniowym naborze

Informacje o wszystkich naborach i ich rozstrzygnięciach

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 października 2016 r.  

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2016 r.