Aktualności

Kolegium Humboldtiańskie w Toruniu

Kolegium Humboldtiańskie w Toruniu

Czołówka polskich naukowców oraz utytułowani goście z renomowanych europejskich ośrodków naukowych uczestniczą w odbywającym się od wczoraj w Toruniu czterodniowym (10-13 maja) Kolegium Humboldtiańskim, którego tematem są normy i dylematy związane z wyborami etycznymi w nauce i życiu. Dziś (11 maja) późnym popołudniem debata „Prawda w życiu i polityce” pod pomnikiem Kopernika na toruńskim rynku.  

Wśród tematów konferencji znalazły się między innymi rzetelność i oszustwo w nauce, korupcja w świetle etyki, kodeksy etyczne zawodów zaufania publicznego, normy etyczne grup społecznych, wpływ etyki na prawo i praktykę wymiaru sprawiedliwości, etyka w medycynie, zachowania w sytuacjach ekstremalnych, etyczne korzystanie ze środowiska i jego zasobów.

W niedzielnej sesji wprowadzającej, która odbyła się w reprezentacyjnych salach Ratusza Staromiejskiego, uczestniczyli między innymi niemiecki chemik profesor Helmut Schwarz (prezydent wspierającej międzynarodową współpracę naukowo-badawczą Fundacji Humboldta), a także zajmujący się kognitywistyką polski fizyk prof. Włodzisław Duch (obecnie wiceminister w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), prof. Ryszard Horodecki z Uniwersytetu Gdańskiego, także fizyk, oraz prawnik prof. Mirosław Wyrzykowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie wczorajszej ceremonii otwarcia konferencji odbyła się krótka uroczystość, podczas której marszałek Piotr Całbecki wręczył najwyższe regionalne odznaczenie, Medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, postaci zasłużonej dla budowania potencjału naukowo-badawczego naszej części kraju, profesorowi Ryszardowi Góreckiemu, rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.   

Zaplanowana na dzisiejsze późne popołudnie (początek o 18.00) debata akademicka pod pomnikiem Kopernika na toruńskim Rynku Staromiejskim nosi tytuł „Prawda w życiu i polityce”. Swój udział w niej zapowiedzieli wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, prof. Andrzej Zoll, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, dr Konrad Buschbeck z Heidelbergu oraz przewodnicząca polskiej Rady Etyki Mediów Magdalena Bajer.

Toruńskie Kolegium Humboldtiańskie (Humboldt-Kolleg) zorganizowało środowisko polskich humboldtczyków, czyli byłych i obecnych stypendystów niemieckiej Fundacji im. Alexandra von Humboldta, obrosłej tradycją organizacji działającej na rzecz międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest kierujący Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Bogusław Buszewski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Chemicznego i doradca marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

  • Więcej informacji nt. Humboldt-Kolleg w Toruniu na stronie konferencji tutaj

Fot. Szymon Zdziebło

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

11 maja 2015 r.