Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Kluby i centra usług dla seniorów

Centra usług środowiskowych oraz kluby seniora – to kolejne, po dziennych domach pobytu, ośrodki wspierania, aktywizowania i integracji osób starszych, które powstają w regionie dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Marszałkowskie wsparcie trafiło dotąd na utworzenie klubów seniora dla 275 podopiecznych oraz centrów usług środowiskowych dla około 700 osób.

 

– Powstające w regionie kluby seniora, podobnie jak dzienne domy pobytu, są odpowiedzią na potrzeby osób w starszym wieku i ich rodzin. Świadczą pomoc swoim podopiecznym, organizują zajęcia aktywizujące i spotkania integracyjne. Rola centrów usług środowiskowych to pomoc w organizacji opieki i wsparcia dla seniorów i opiekunów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Kluby seniora to miejsca spotkań osób starszych, których główną rolą jest przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Organizują czas wolny swoim podopiecznym, prowadzą działalność prozdrowotną – zarówno edukacyjną jak i konsultacje z lekarzami, organizują wspólne wyjścia do kina czy teatru, przygotowują kursy i szkolenia, między innymi z zakresu obsługi komputera oraz zajęcia ruchowe. Ich rolą jest także tworzenie grup samopomocowych oraz świadczenie porad prawnych, psychologicznych i rodzinnych.

 

Wsparcie z naszego RPO trafiło dotąd na utworzenie klubów seniora w: Bydgoszczy, Inowrocławiu, Chełmży (powiat toruński), Płużnicy (powiat wąbrzeski) i Lubiczu (powiat toruński). Ośrodki prowadzą samorządy lokalne i organizacje pozarządowe. Usługi świadczone przez te placówki są bezpłatne. Ze wsparcia skorzysta w sumie 275 podopiecznych.

 

Lista klubów seniora z danymi kontaktowymi

 

Centra usług środowiskowych są dodatkową formą wsparcia powiązaną z usługami opiekuńczymi świadczonymi na rzecz seniorów. Centra oferują kompleksowe wsparcie informacyjne dla osób starszych i ich bliskich o dostępnej pomocy, kierują seniorów do odpowiednich placówek i instytucji pomocowych, są też miejscem szkoleń opiekunów osób starszych. Stanowią także bazę lokalową dla opiekunów i asystentów – stąd pobierają np. materiały higieniczne, przygotowują się do pracy i kontaktują się z podopiecznymi.

 

W Kujawsko-Pomorskiem wsparcie z naszego RPO trafiło dotąd na utworzenie 5 centrów usług środowiskowych w: Bydgoszczy, Płużnicy (powiat wąbrzeski), Górznie (powiat brodnicki), Przysieku (powiat toruński) i Chełmży (powiat toruński). Część z nich to ośrodki działające przy niektórych domach dziennego pobytu i klubach seniora. Z ich wsparcia skorzysta w sumie około 700 osób.

 

Lista projektów, w ramach których powstają centra usług środowiskowych z danymi kontaktowymi.

 

Czytaj też: Domy dla seniorów

 

Więcej informacji o marszałkowskim wsparciu dla seniorów na seniorzy.kujawsko-pomorskie.pl i pod numerem telefonu 56 657 14 69.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

12 marca 2018 r.