Aktualności

Fot. Daniel Pach
Fot. Daniel Pach

Jubileusz Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Prawie 17 tysięcy hektarów powierzchni, ponad 40 jezior, 8 rezerwatów przyrody oraz bogactwo gatunków roślin i zwierząt. Brodnicki Park Krajobrazowy od 30 lat chroni i promuje przyrodę oraz walory krajobrazowe północnowschodniej części regionu. Organizowana z okazji jubileuszu parku konferencja „Rola parków krajobrazowych w rozwoju regionalnym odbyła się 8 października w Grzmięcy.

 

Brodnicki Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 r. Położony jest na obszarze 2 województw: kujawsko-pomorskiego (12 349 ha) i warmińsko-mazurskiego (4 336 ha) oraz na terenie 6 gmin: Zbiczno, Jabłonowo Pomorskie, Brodnica, Brzozie, Biskupiec Pomorski i Kurzętnik. Zajmuje centralną, najbardziej wartościową pod względem przyrodniczym i kulturowym część Pojezierza Brodnickiego.

Ponad 60 procent powierzchni parku to lasy. Większość z ponad 40 jezior na terenie parku to jeziora rynnowe o wąskim, wydłużonym kształcie otoczone stromymi zalesionymi brzegami. Występuje tu ok. 950 gatunków roślin naczyniowych, wiele z nich to gatunki objęte ochroną całkowitą lub częściową a także gatunki reliktowe.  Oglądać można też kilkusetletnie drzewa – pomniki przyrody (dęby, buki, sosny, lipy). Bardzo liczna i cenna jest również fauna. Do występujących tu chronionych i rzadkich gatunków można zaliczyć: bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego, bąka, kilka gatunków perkozów, żurawia, a także wydrę i bobra europejskiego. Najcenniejsze obszary parku chroni 8 rezerwatów przyrody.

 

Oprócz atrakcji przyrodniczych występuje tutaj wiele zabytków kultury materialnej: pozostałości osad palowych nad jeziorem Łąkorz i Robotno, 5 grodzisk średniowiecznych, 12 obiektów tradycyjnego budownictwa wiejskiego z XVIII i XIX wieku oraz obiekty sakralne i zespoły pałacowo-dworskie. Poznawanie uroków Brodnickiego Parku Krajobrazowego umożliwiają liczne szlaki turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej oraz konnej. Brodnicki Park Krajobrazowy całym obszarem wchodzi w skład „Zielonych Płuc Polski”.

 

Z okazji jubileuszu w siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy odbyła się 8 października konferencja „Rola parków krajobrazowych w rozwoju regionalnym”. W spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy, przedstawiciele szkół i instytucji współpracujących z parkiem oraz współtwórcy parku.

 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa osiem parków krajobrazowych. Czytaj też: Natura z przewodnikiem 2.0.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

8 października 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 9 października 2015 r.