Aktualności

Obchody jubileuszowe we Włocławku, Fot. Patryk Koszela
Obchody jubileuszowe we Włocławku, Fot. Patryk Koszela

Jubileusz biskupa Meringa

Diecezja włocławska obchodziła w minioną sobotę (7 kwietnia) jubileusz piętnastolecia posługi biskupiej ordynariusza diecezji, bpa Wiesława Meringa. W uroczystościach we Włocławku uczestniczyła członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

Biskup Wiesław Mering urodził się w 1945 roku w Żukowie w województwie pomorskim. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (gdzie uzyskał magisterium z filozofii chrześcijańskiej, a następnie także w warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej (doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych) i  na Uniwersytecie Nauk Humanistycznych w Strasburgu (jako stypendysta rządu francuskiego). Był wikariuszem parafii Chrystusa Króla w Toruniu i Matki Bożej Różańcowej w Gdyni, a potem proboszczem w Lignowach koło Pelplina oraz duszpasterzem rodzin i diecezjalnym wizytatorem nauki religii diecezji chełmińskiej. W 1992 r został  rektorem pelplińskiego seminarium, gdzie wiele lat wykładał m. in. historię filozofii i antropologię filozoficzną.

 

Wydał „Wstęp do filozofii” i skrypt z metafizyki dla studentów seminarium, publikuje  w „Przewodniku Katolickim”, „Gościu Niedzielnym”, „Pielgrzymie” i „Studiach Pelplińskich”. Jego biskupią dewizą jest zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian „Iustitia, pax et gaudium”.

 

Obchody jubileuszowe odbyły się w minioną sobotę w Muzeum Diecezjalnym i włocławskiej katedrze. List gratulacyjny do jubilata skierował sekretarz stanu Stolicy Apostolskie kardynał Pietro Parolini.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 kwietnia 2018 r.

 

Obchody jubileuszowe we Włocławku, fot. Krzysztof Jabłoński i Amelia Siuda-KoszelaObchody jubileuszowe we Włocławku, fot. Krzysztof Jabłoński i Amelia Siuda-KoszelaObchody jubileuszowe we Włocławku, fot. Krzysztof Jabłoński i Amelia Siuda-KoszelaObchody jubileuszowe we Włocławku, fot. Krzysztof Jabłoński i Amelia Siuda-KoszelaObchody jubileuszowe we Włocławku, Fot. Patryk KoszelaObchody jubileuszowe we Włocławku, Fot. Patryk KoszelaObchody jubileuszowe we Włocławku, Fot. Patryk KoszelaObchody jubileuszowe we Włocławku, Fot. Patryk KoszelaObchody jubileuszowe we Włocławku, Fot. Patryk Koszela