Aktualności

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Terapia uzależnionych cyfrowo dzieci

Pół roku działa już pilotażowy program terapii uzależnienia cyfrowego, który realizuje w naszym regionie marszałkowski Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Od początku pilotażu udzielono 380 porad cierpiącym na uzależnienie dzieciom i ponad 50 porad ich rodzicom.

 

Po profesjonalną, bezpłatną i dostępną bez skierowania pomoc mogą zgłaszać się rodzice z dziećmi problemowo korzystającymi z nowych technologii cyfrowych, najmłodsi zgłoszeni pacjenci mają po 8 lat. Kilkanaście osób zakończyło już terapię prowadzoną zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Grupę terapeutyczną stworzono też z myślą o rodzicach – ich zaangażowanie jest bowiem kluczowe dla uzyskania pozytywnych efektów terapii u dzieci.

 

– Program, adresowany do młodych mieszkańców regionu i ich rodziców, jest bardzo ważny i potrzebny. Cieszę się, że nasze instytucje medyczne skutecznie odpowiadają na aktualne problemy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Udział w terapii nie wymaga skierowania i jest bezpłatny, a pierwsza wizyta odbywa się w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia do placówki. Na terapię składają się porady lekarskie, terapeutyczne, psychologiczne, sesje grupowe lub rodzinne. Szybka i skuteczna pomoc dzieciom uzależnionym od mediów cyfrowych jest niezwykle ważna. To nałóg, który może powodować zaburzenia snu, akty agresji lub stany przygnębienia w momencie, gdy brakuje dostępu do komputera lub telefonu. Program został uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Rozwijające się uzależnienie u jednego z członków rodziny znacząco wpływa na funkcjonowanie całej rodziny i otoczenia. Pomocy osobom uzależnionym i ich bliskim na Kujawach i Pomorzu udziela Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Realizuje on świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W jego ramach funkcjonuje Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ulicy Szosa Bydgoska. Z terapii w poradni można skorzystać bez skierowania. Poradnia przyjmuje osoby dorosłe (uzależnione, parterów osób uzależnionych, DDA) i osoby niepełnoletnie (oraz ich rodziców lub opiekunów). WOTUiW przyjmuje także do Całodziennego Oddziału Odwykowego, Ośrodka Krótkoterminowej Terapii Uzależnień przy ulicy Szosa Bydgoska oraz Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień przy ulicy Tramwajowej. Te oddziały oferują pomoc w ramach terapii indywidualnej i grupowej w różnych formach, dostosowywanych do potrzeb pacjentów. WOTUiW posiada także Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień i Oddział Odwykowy Całodobowy przy ulicy Włocławskiej, gdzie pacjenci przebywają pod stałą, całodobową opieką.

 

W regionie działa również Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, działająca w strukturze Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Wszystkie wymienione ośrodki i oddziały to jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Rejestracja do poradni, w tym do programu leczenia uzależnień dzieci od mediów, możliwa jest:

  • w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7.30-15.00.,
  • we wtorki i czwartki 7.30-18.00.

 

Numery telefonów do poradni:

  • 56 622 68 31,
  • 507 871 735.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 sierpnia 2022 r.