Archiwum

Na ratunek przy zawale

Na ratunek przy zawale

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu wzbogaci się wkrótce o nowej generacji angiograf, pomocny przede wszystkim w skutecznym inwazyjnym leczeniu zawału serca. Placówka pełni stały dwudziestoczterogodzinny ostry dyżur dla pacjentów ze świeżym zawałem.

Angiografia to badanie diagnostyczne służące obrazowaniu naczyń krwionośnych. Jest podstawą w zabiegach z dziedziny radiologii interwencyjnej (wewnątrznaczyniowej), w tym angioplastyki, czyli poszerzania zwężonych lub zamkniętych chorobowo tętnic (na przykład w zawale serca).

– Te nowoczesne techniki medyczne ratują życie. Nasze lecznice muszą mieć możliwość ich wykorzystywania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Połączony ze stołem operacyjnym angiograf dla pracowni kardiologii inwazyjnej Oddziału Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej toruńskiego WSZ, to aparatura najnowszej generacji, pozwalająca na skuteczne diagnozowanie (i dokonywaną w oparciu o nie precyzyjną interwencję chirurgiczną) już przy niewielkich dawkach promieniowania rentgenowskiego i kontrastu. Będzie wykorzystywany przede wszystkim w leczeniu świeżych zawałów metodą angioplastyki wieńcowej (czyli „balonikowania”) w ramach pełnionego przez placówkę całodobowego dyżuru „zawałowego”, a także do koronarografii (badania obrazowego tętnic wieńcowych) diagnostycznej. Używany obecnie w WSZ angiograf jest już bardzo wysłużony.

Umowę w sprawie dostawy sprzętu marszałkowska spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje zawarła pod koniec maja, powinien działać już pod koniec września. Wartość zakupu to 4 miliony złotych.

Czytaj też:

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

11 czerwca 2015 r.