Aktualności

Przedszkola

Inwestycje w przedszkola

Remonty pomieszczeń, organizacja placów zabaw, a także zakup sprzętu, wyposażenia oraz zabawek i pomocy dydaktycznych – to zakres przedsięwzięć dotyczących poprawy warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na realizację których trafiają dzielone przez Urząd Marszałkowski środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W puli tegorocznego wsparcia jest 10 milionów złotych.

W ubiegłym roku na realizację 38 inwestycji dotyczących poprawy funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach Urząd Marszałkowski przeznaczył prawie 13 milionów złotych (lista placówek, do których trafiło wsparcie w 2014 roku tutaj).

Tegoroczna pula środków na realizację tego rodzaju zadań wynosi ponad 10 milionów złotych. Nabór wniosków o wsparcie odbył się na początku roku. O dofinansowanie mogły ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych działających na terenach o najniższym stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz w gminach, w których nie ma żadnego przedszkola. Listy gmin (opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) kwalifikujących się do objęcia wsparciem tutaj.

W ramach naboru wpłynęło 25 wniosków o wsparcie. Zarząd województwa podjął dotychczas decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację 8 projektów na łączną kwotę 2,5 miliona złotych (lista projektów tutaj). Decyzje o przyznaniu kolejnych dotacji spodziewane są wkrótce.

Na rozwój edukacji przedszkolnej w regionie Urząd Marszałkowski rozdysponował ponad 100 milionów złotych ze środków z Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu 400 ośrodków przedszkolnych 14 tysięcy dzieci uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 
12 maja 2015 r.