Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Inwestujemy w przedszkola

Trwa ogłoszony przez Urząd Marszałkowski nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących poprawy warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do rozdysponowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest ponad 10 milionów złotych.

 

– To kolejny nabór wniosków o wsparcie inwestycji dotyczących poprawy funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach. W ubiegłym roku na realizację 38 takich zadań przeznaczyliśmy prawie 13 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Lista placówek, do których trafiło wsparcie w 2014 roku tutaj

W ramach trwającego właśnie naboru projektów, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących dostosowania warunków lokalowych i organizacyjnych w tych oddziałach do potrzeb przedszkolaków. Przedsięwzięcie jest dedykowane oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych działającym na terenach o najniższym stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej oraz w gminach, w których nie ma żadnego przedszkola. Listy gmin (opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) kwalifikujących się do objęcia wsparciem tutaj.

Dofinansowanie trafi między innymi na remonty pomieszczeń, organizację placów zabaw, a także zakup sprzętu, wyposażenia oraz zabawek i pomocy dydaktycznych. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego oddziału to ponad 87 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa do 2 marca. Więcej informacji tutaj

Na rozwój edukacji przedszkolnej w regionie Urząd Marszałkowski rozdysponował około 100 milionów złotych ze środków z Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu 400 ośrodków przedszkolnych 14 tysięcy dzieci uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 lutego 2015 r.