Aktualności

Fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Inwestujemy w kolej – bo trzeba i warto

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego finansuje z własnego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020 trzy ważne projekty dotyczące rewitalizacji infrastruktury kolejowej. Założony efekt to elektryfikacja linii 208 w północnej części regionu na odcinkach Brodnica – Jabłonowo Pomorskie, Grudziądz – Laskowice Pomorskie i Wierzchucin-Tuchola, przywrócenie połączeń kolejowych do Kcyni oraz nowy standard w połączeniach Toruń Wschodni – Chełmża, gdzie rozpoczął się właśnie gruntowny remont linii. Łącznie wyasygnowaliśmy na ten cel 140 milionów złotych.   

 

– Inwestycje w infrastrukturę kolejową to podstawa do tego, by w niedalekiej przyszłości powstał w naszym regionie atrakcyjny dla pasażerów spójny system transportu publicznego. Budujemy go w oparciu kolej, z założeniem likwidacji problemu wykluczenia komunikacyjnego i komunikacyjnych białych plamy. Przyjęte systemowe rozwiązania i  standard obsługi powinny wpłynąć na popularność takiego sposobu przemieszczania się także wśród tych, którzy dotychczas korzystali z własnych aut. Trzeba podkreślić, że inwestycje tego typu są bardzo kosztowne, także na etapie projektowania, stąd decyzja o wsparciu środkami Unii Europejskiej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Linia kolejowa 356 łączy Bydgoszcz z Poznaniem przez Kcynię. Ostatni pociąg przejechał jej kujawsko-pomorskim odcinkiem prawie 20 lat temu. Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne podjęliśmy działania, których efektem będzie ponowne jego uruchomienie. Państwowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która jest administratorem krajowej sieci kolejowej, otrzymała z naszego RPO 2 miliony złotych na opracowanie dokumentacji projektowej gruntowanego remontu i modernizacji „trzysta pięćdziesiątki szóstki”  na odcinku Kcynia – granica województwa wraz z powiązaną budową tak zwanej mijanki na linii 281 Kcynia – Nakło nad Notecią. To wstęp do przyszłej dużej inwestycji, która będzie realizowana w oparciu o unijne fundusze perspektywy 2021-2027.

 

Stacja kolejowa w Kcyni, obecnie nieczynna, była niegdyś ważną stacją węzłową, krzyżują się tu tory łączące Bydgoszcz z Poznaniem i Nakło z Gnieznem.

 

Drugą planowaną ważną inwestycją w sieć kolejową w naszym regionie jest rewitalizacja linii 208 Brodnica – Jabłonowo Pomorskie, Grudziądz-Laskowice i Wierzchucin-Tuchola oraz linii 33 na odcinku Grudziądz-Brodnica. Tu pociągi jeżdżą, ale niezadawalający stan techniczny torów jest przyczyną licznych ograniczeń prędkości, a niskie perony na stacjach powodują utrudnienia dla osób z problemami w poruszaniu się. Także w tym przypadku nasz RPO jest źródłem finansowania dokumentacji projektowej przyszłej inwestycji – która obejmie też elektryfikację wymienionych linii, co oznacza, że pasażerów będą tu wozić pociągi przyjazne środowisku i tańsze w eksploatacji – a partnerem samorządu województwa państwowa spółka PKP PLK. Wartość wsparcia (w ramach dwóch projektów) to blisko 15 milionów złotych.

 

Uzupełnieniem jest w tym przypadku inwestycja związana z remontem dworca w Tucholi i zagospodarowaniem terenu przydworcowego, w tym budowa ciągu pieszo-rowerowego w tym rejonie. Samorząd gminny w Tucholi otrzymał na ten cel z RPO 2 miliony złotych.    

 

Projekt trzeci to realizowana już modernizacja linii nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża. To nie jest tylko solidny remont torowisk i kolejowej infrastruktury bezpieczeństwa. Chodzi o stworzenie w tej części regionu spójnego i atrakcyjnego dla pasażerów systemu komunikacji kolejowej łączącego miejscowości powiatu toruńskiego z Toruniem i Grudziądzem. Inwestycja, której zakończenie przewidywane jest na koniec przyszłego roku, obejmuje rewitalizację linii, dobudowę toru mijankowego, budowę połączenia z linią 209, likwidację niestrzeżonych przejazdów, przebudowę jednej ze stacji technicznych oraz budowę i przebudowę dworców/przystanków Toruń Mokre, Łysomice, Ostaszewo Toruń i Grzywna.

 

Koszt wynosi blisko 180 milionów złotych, dotacja z naszego RPO 123 miliony złotych.  Również tu naszym partnerem są PKP PLK.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 czerwca 2021 r.