Aktualności

Pierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Pierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Inauguracyjne posiedzenie Rady Rynku Pracy nowej kadencji

Marszałek Piotr Całbecki wręczył w piątek (2 grudnia) akty powołania do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP) na lata 2022-2026. Podczas posiedzenia, w którym uczestniczył też dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Łukasz Jaworski, gremium wybrało przewodniczącego, którym został, na trzecią już kadencję, sekretarz województwa Marek Smoczyk.

 

 

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w sprawach polityki dotyczącej rynku pracy. Zasiadają w niej przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy. WRRP m.in. opiniuje nowe kierunki kształcenia w szkołach średnich i podział środków z Funduszu Pracy, ocenia też działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 grudnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2022 r.

 

Pierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPierwsze posiedzenie Rady Rynku Pracy 2022-2026, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP