Aktualności

Budżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Budżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obradował sejmik

Sejmik przyjął w poniedziałek (17 grudnia) budżet województwa na rok 2019 oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2019–2038. Na posiedzeniu, jak zwykle w grudniu, dominowały sprawy finansowe. Budżet 2019 – inwestycyjny, przyszłościowy

Z kończącym się rokiem samorząd województwa porządkował też tegoroczne finanse. Budżet województwa na rok 2018 i wieloletnia prognoza finansowa województwa na lata 2018–2038 zostały dostosowane do aktualnej sytuacji. Radni przyjęli uchwałę ustalającą wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 r. oraz terminy ich dokonania.

Ustalono również stawki dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi w zakresie kolejowego publicznego transportu zbiorowego. Sejmik przyjął też przygotowany przez zarząd województwa program ochrony przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 tysięcy pociągów rocznie. Program obejmuje analizę obszarów naszego województwa, gdzie uciążliwość hałasu spowodowanego przez kolej jest największa. W celu ograniczenia poziomu hałasu na tych terenach założono szereg rozwiązań technicznych, np. budowę osłon akustycznych, szlifowanie szyn, zastosowanie wkładek przyszynowych, i wskazano kierunki działań, które pozwolą na ograniczenie hałasu w możliwie najwyższym stopniu. Niestety, uzyskanie zadowalających efektów w miejscach, gdzie pociągi przejeżdżają bezpośrednio w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jest niezwykle trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego tak istotne jest w przyszłości właściwe planowanie przestrzenne.

Radni zaakceptowali program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Projekt programu jest już po konsultacjach i uwzględnia uwagi wniesione przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Sejmik uchwalił nowe narzędzie, za pomocą którego samorząd województwa będzie – w sposób organizacyjny lub rzeczowy – wspierał inicjatywy lokalne. Przyjęta dziś uchwała precyzuje tryb i kryteria oceny wniosków o wsparcie tego rodzaju inicjatyw.

Sejmik zapoznał się również ze stanem realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w 13 szkołach i placówkach oświatowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym. W minionym roku szkolnym uczyło się w nich 1 767 osób, a status absolwenta uzyskało 320. Należy podkreślić, że nasze szkoły zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę – aż 61 proc. naszych nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego, nauczyciela dyplomowanego, kolejne 20 proc. to nauczyciele mianowani. W szkołach i placówkach oświatowych realizowano w roku szkolnym 2017/2018 pięć projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych, które przyczynią się do poprawienia poziomu usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. W wyniku realizacji projektu „Dostrzec to, co niewidoczne” w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy zwiększy się również dostępność do edukacji przedszkolnej.

Przegłosowano też pakiet uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych – Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie i Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Sejmik przyjął następujące stanowiska:

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

14 grudnia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2018 r.

Budżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudżetowa sesja sejmiku województwa, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP