Aktualności

Wśród najważniejszych inwestycji 2019 roku jest rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, fot. Sky Drone Studio dla KPIM
Wśród najważniejszych inwestycji 2019 roku jest rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, fot. Sky Drone Studio dla KPIM

Budżet 2019 – inwestycyjny, przyszłościowy

Najważniejszymi inwestycjami samorządu województwa będą w przyszłym roku dwa projekty w dziedzinie lecznictwa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu i Szpitala Popiełuszki we Włocławku. Duże pieniądze przeznaczamy na drogi wojewódzkie oraz przedsięwzięcia w dziedzinie cyfryzacji.

 

Przyszłoroczne dochody i wydatki budżetu województwa założono na poziomie miliarda 100 milionów złotych. Wydatki inwestycyjne pochłoną blisko pół miliarda złotych.

 

– To dobry wynik, który oznacza, że nasz budżet „patrzy w przyszłość” – inwestycje pobudzają i generują wzrost gospodarczy na wiele lat, a związana z nimi modernizacja regionu pozostaje trwałym elementem pejzażu społecznego – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Nasz budżet 2019 jest znacznie większy niż tegoroczny, zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków. Znacznie większa jest też pula przeznaczona na inwestycje. Wzrost dotyczy w szczególności inwestycji realizowanym dzięki środkom unijnym, w tym pieniądzom naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Będą stanowić aż jedną trzecią wydatków budżetowych.   

 

Drogi – potrzebne, kosztowne

 

Prawie 300 milionów złotych (ponad 60 proc. środków inwestycyjnych, jedną czwartą wydatków budżetowych) zainwestujemy w budowę i modernizację dróg wojewódzkich. Wśród zaplanowanych i kontynuowanych przedsięwzięć są te dotyczące dróg: nr 251 Kaliska-Inowrocław, nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, nr 559 Lipno – granica województwa, nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin, nr 240 Chojnice-Świecie, nr 255 Pakość-Strzelno, nr 249 (z przeprawą przez Wisłę na Wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa w powiecie toruńskim).

 

Będziemy też budować nowe chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż dróg wojewódzkich. 

 

 

Zdrowie – kontynuacja dużych projektów

 

Przyszły rok będzie czasem finiszu trwających obecnie prac na budowie nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Już w pierwszym kwartale zostaną oddane do użytku nowy budynek główny oraz pawilon dla szpitalnej apteki i administracji. Jako ostatnia, z końcem roku, będzie gotowa siedziba oddziałów psychiatrycznych. Budowa nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu to największa obecnie kujawsko-pomorska inwestycja w służbie zdrowia. Łączny koszt wyniesie 560 mln złotych. Przedsięwzięcie finansujemy z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, środków własnych samorządu województwa i środków własnych placówki oraz wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Popiełuszki we Włocławku kończy się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów przeznaczonych na potrzeby oddziałów i poradni rehabilitacyjnych, nowego oddziału geriatrycznego oraz administracji placówki. Budynki zostaną oddane do użytku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Także w przyszłym roku powinna ruszyć budowa nowego gmachu głównego. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa placówki będzie kosztować łącznie 170 milionów złotych.

 

Stawiamy na cyfryzację

 

Dużą grupę wydatków inwestycyjnych stanowią też te przeznaczone na cyfryzację, w tym kontynuację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza. To przedsięwzięcie z dziedziny e-administracji, którego pierwszy etap sfinansowaliśmy ze środków naszego RPO 2007-2013. Powstał ogólnoregionalny system e-administracyjny oraz cyfrowy system informacji przestrzennej. Realizowany obecnie drugi etap, finansowana z puli RPO 2014-2020 Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0, to rozbudowa tych narzędzi i zasobów, prowadzona wspólnie przez samorząd województwa i 111 samorządów powiatowych i gminnych. Zasadnicza część to rozbudowa i modernizacja geoportalu oraz związanych z nim zasobów i funkcjonalności, a także powiązanie systemów informacji przestrzennej i elektronicznego obiegu dokumentów. Powstaną też platformy miejskie z modułami do prowadzenia konsultacji społecznych. W przyszłym roku planujemy uruchomienie indywidualnych geoportali poszczególnych jednostek, systemu udostępniania dokumentacji i aplikacji mobilnych.

 

Wśród założonych na przyszły rok przedsięwzięć w dziedzinie cyfryzacji są także rozbudowa serwisu Kultura w zasięgu, czyli regionalnego portalu informacji kulturalnej, i początek budowy kujawsko-pomorskiego e-systemu udostępniania dokumentacji medycznej.

 

Edukacja ze specjalnymi potrzebami

 

Samorząd województwa będzie też w przyszłym roku finansował inwestycje w dziedzinie szkolnictwa zawodowego i oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

 

Oznacza to m.in. kontynuację modernizacji i rozbudowy obiektów, w których działają marszałkowskie ośrodki szkolno-wychowawcze.

 

W bydgoskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Braille’a powstanie przedszkole dla 21 dzieci. Tego typu placówka, dla 26 maluchów z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem i innymi typami niepełnosprawności, powstanie też w ośrodku im. Korczaka w Toruniu. Zaplanowano tu też modernizację pomieszczeń na potrzeby warsztatów praktycznej nauki zawodu, budowę basenu rehabilitacyjnego i boiska wielofunkcyjnego, a także modernizację budynku internatu i sali gimnastycznej. W ośrodku im. Maczka w Bydgoszczy zbudujemy nowy obiekt warsztatów kształcenia praktycznego.

 

Przygotowujemy się też do dwóch inwestycji ściśle związanych ze szkolnictwem zawodowym. Chodzi o utworzenie pracowni nauki zawodu w przyszłej siedzibie Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Toruniu oraz rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

 

 

Zobacz też: Obradował sejmik

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

17 grudnia 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2018 r.