Aktualności

Ceremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WAT
Ceremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WAT

Honoris causa WAT dla profesora Buszewskiego

Związany z marszałkowską administracją naszego województwa wybitny polski chemik prof. Bogusław Buszewski odebrał 18 stycznia honorowy doktorat Wojskowej Akademii Technicznej. Ceremonia, w której uczestniczył marszałek Piotr Całbecki, odbyła się w kampusie WAT w Warszawie.

 

– Działalność naukowo-badawcza, jaką prowadzi profesor Bogusław Buszewski od ponad 40 lat, dotyczy zagadnień interdyscyplinarnych. (…) Ta interdyscyplinarność w wykonaniu pana profesora ma jeden nadrzędny cel: możliwość przeprowadzenia rozpoznania chemicznego cząsteczek na drodze metod separacyjnych (chromatografii, technik elektromigracyjnych). Siłą sprawczą i napędową jest dla pana profesora wiedza uzyskana w trakcie badań podstawowych, które zawsze były dla niego impulsem do praktycznych opracowań służących wydzielaniu, wzbogacaniu, rozdzielaniu i oznaczaniu różnych indywiduów w skomplikowanych mieszaninach. Drugim ważnym argumentem inspirującym profesora do podjęcia badań była chemia komórki. Obejmuje ona nie tylko chemię środowiska i biotechnologię, ale także chemię medyczną, farmaceutyczną i toksykologię. [Naukowcy z WAT] wielokrotnie doświadczyli jego pomocy i życzliwości na ścieżce rozwoju naukowego i we współpracy badawczej – mówił w wygłoszonej podczas uroczystości laudacji promotor doktoratu, prof. Krzysztof Czupryński.

 

Marszałek Piotr Całbecki znalazł się wśród gości uroczystości, którzy wygłosili mowy gratulacyjne. 

 

Profesor dr hab. Bogusław Buszewski jest wybitnym specjalistą w dziedzinie chemii analitycznej, znakomitością naukową o międzynarodowej renomie. Na stałe pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje stworzoną przez siebie od podstaw Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, zasiada też w Radzie Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. We wrześniu ubiegłego roku, w uznaniu dorobku naukowego, został odznaczony medalem Jędrzeja Śniadeckiego, który jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.  

 

Od kilku lat prof. Buszewski współpracuje z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

 

19 stycznia 2018 r.

ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2018 r.

 

Ceremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WATCeremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WATCeremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WATCeremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WATCeremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WATCeremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WATCeremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WATCeremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WATCeremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WATCeremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WATCeremonia nadania prof. Bogusławowi Buszewskiemu honorowego doktoratu WAT, fot. Grzegorz Rosiński, Sebastian Jurek/WAT