Aktualności

Spotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Spotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027 – tak nazywa się nasz nowy program regionalny, będący podstawą inwestowania w naszym województwie unijnych środków nowej perspektywy. Budżet programu to 1 753 miliony euro. Konsultacje społeczne FEKP 2021-2027 potrwają do 3 grudnia. Kalendarz konsultacji, informacje o trybie zgłaszania uwag i formularze zgłoszeniowe

– Przedmiotem konsultacji jest przyjęta przez zarząd województwa pierwsza wersja projektu programu regionalnego. Prowadzimy niezwykle istotny z punktu widzenia programowania proces konsultacji z partnerami społecznymi i gospodarczymi, który pozwoli nam dostosować przyjęte założenia i koncepcje do oczekiwań i potrzeb mieszkańców – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Filary, wokół których zbudowany jest nasz program regionalny, to zielony ład, czyli przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, nauka i rozwój technologiczny oraz konkurencyjna przedsiębiorczość.  

 

27 października w Toruniu – z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, przedstawicieli Komisji Europejskiej i rządu, samorządowców z całego regionu oraz pozostałych interesariuszy – odbyła się konferencja otwierająca konsultacje społeczne dokumentu. 5 listopada w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce spotkanie gospodarza województwa z prezydentami największych miast regionu, w którym uczestniczyli prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, prezydent Torunia Michał Zaleski i jego zastępca Paweł Gulewski, prezydent Włocławka Marek Wojtkowski i jego zastępczyni Domicela Kopaczewska, prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. W rozmowie z dziennikarzami przed rozpoczęciem tej konferencji marszałek Piotr Całbecki podkreślił znaczenie największych miast jako regionalnych lokomotyw rozwoju i rolę ich prezydentów w zarządzaniu dedykowanymi elementami polityki terytorialnej przyszłej perspektywy. Obecnie w toku konsultacji kontynuowane są spotkania powiatowe i wysłuchania branżowe. 19, 22 i 24 listopada odbyły się konsultacje dotyczące miejskich obszarów funkcjonalnych – naszych regionalnych lokomotyw rozwoju.

Nową, uwzględniająca wysunięte w konsultacjach uwagi i wnioski, wersję FEKP 2021-2027 zarząd województwa powinien przyjąć jeszcze w grudniu, konferencję podsumowującą konsultacje planujemy na styczeń 2022. Zakładamy, że także w styczniu będziemy mogli przesłać zaktualizowaną wersję projektu FEKP Komisji Europejskiej, by w lutym rozpocząć z nią negocjację programu. Planowany termin jego uruchomienia to lipiec przyszłego roku.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

27 października 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2021 r.

Spotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSpotkanie konsultacyjne z prezydentami największych miast regionu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja inaugurująca konsultacje programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP