Aktualności

Konferencja poświęcona dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konferencja poświęcona dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Debata o gospodarce wodno-ściekowej

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył we wtorek (26 października) w konferencji poświęconej unijnej dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, współorganizowanej przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów. Wśród tematów poruszanych podczas dyskusji znalazły się m.in. działania mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń i wyzwania, przed którymi obecnie stoi gospodarka ściekowa. Wydarzenie towarzyszyło Europejskiemu Tygodniowi Regionów i Miast.

Gospodarz województwa podkreślił w swym wystąpieniu zasadniczą rolę dyrektywy zobowiązującej państwa członkowskie UE do właściwego sposobu zbierania i oczyszczania ścieków w ochronie wód powierzchniowych oraz poruszył kwestie jej implementacji w naszym kraju. – Pomimo widocznych efektów wdrażania dyrektywy ściekowej na poziomie regionalnym nadal istnieją znaczne niezaspokojone potrzeby inwestycyjne w sferze gospodarki wodno-ściekowej i bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej kraje członkowskie mogą mieć poważne problemy z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z dyrektywy – stwierdził marszałek Piotr Całbecki, członek Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Europejskiego Komitetu Regionów oraz sprawozdawca opinii komitetu w sprawie adekwatności aktów prawa europejskiego kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym unijnej dyrektywy wodnej.

Marszałek Całbecki podzielił stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie priorytetowego traktowania inwestycji w dużych aglomeracjach, ale podkreślił także konieczność rozbudowy instrumentów finansowych, które dałyby impuls do rozwoju i modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej na obszarach wiejskich.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 października 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2021 r.

Konferencja poświęcona dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja poświęcona dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja poświęcona dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP