Aktualności

Konferencja podsumowująca konsultacje FEdKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konferencja podsumowująca konsultacje FEdKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Fundusze dla Kujaw i Pomorza – podsumowaliśmy proces konsultacji

Podczas środowej (12 stycznia) konferencji podsumowującej rozmawiano o efektach konsultacji społecznych projektu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027 – naszego nowego programu regionalnego, będącego podstawą inwestowania w naszym województwie unijnych środków nowej perspektywy – i ich wpływie na ostateczny kształt dokumentu. Budżet programu to 1 753 miliony euro, zakładany termin uruchomienia to lipiec.

 

Przedmiotem konsultacji była przyjęta przez zarząd województwa pierwsza wersja projektu programu.

 

– To były bardzo owocne konsultacje. Chcę podziękować wszystkim interesariuszom, którzy w tych konsultacjach uczestniczyli. To nie było tak, jak jeszcze parę lat temu, kiedy zgłaszano przede wszystkim oczekiwania finansowe. Tu odbywała się dyskusja nad tym jak ożywić rozwój gospodarczy i społeczny, jak dobrze wykorzystać pieniądze, co za nie zrealizować – powiedział marszałek Piotr Całbecki podczas poprzedzającego konferencję spotkania z dziennikarzami.

 

– Aż 70 proc. wniosków z konsultacji znajdzie odzwierciedlenie w ostatecznej wersji FEdKP. To efekt m.in. tego, że proces konsultacji rozpoczęliśmy de facto już dwa lata temu, przygotowując aktualną wersję strategii rozwoju województwa. Przez ponad dwa lata pracowaliśmy z naszymi partnerami spotykając się, robiąc analizy. Pan marszałek powołał specjalny zespół, w którym nad wykorzystaniem środków europejskich nowej perspektywy pracowało ponad 200 osób reprezentujących wszystkie zainteresowane środowiska. Dało to ogromny wkład do dokumentu, który teraz konsultowaliśmy – stwierdził podczas tego samego briefingu dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień.

 

Wypowiedzi z briefingu prasowego (audio)

 

W listopadzie i grudniu 2021 odbyły się 23 spotkania konsultacyjne (m.in. dla największych miast, powiatów i partnerów społeczno-gospodarczych w największych miastach regionu) oraz 4 wysłuchania branżowe (przedsiębiorczość, środowisko i transport, zdrowie i sprawy społeczne, polityka terytorialna). Do projektu FEdKP złożono łącznie blisko 900 uwag. Największą grupą podmiotów uczestniczących w procesie konsultacji były oczywiście samorządy terytorialne wszystkich szczebli, ale warto zaznaczyć, że dużą grupę uczestników stanowili też przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i największych uczelni regionu. Raport z konsultacji trafił do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie uzyskał pozytywną opinię, co oznacza zielone światło do dalszych prac.

 

Jeszcze w tym tygodniu rozpoczynamy redakcję ostatecznej, uwzględniającej wnioski z konsultacji, wersji FEdKP. Gotowy dokument powinniśmy przesłać do Komisji Europejskiej w połowie marca, negocjacje programu z KE rozpoczniemy także w marcu; KE powinna zaakceptować go w maju. Start programu w lipcu.  

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 stycznia 2022 r. 

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2022 r.

 

Konferencja podsumowująca konsultacje FEdKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja podsumowująca konsultacje FEdKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja podsumowująca konsultacje FEdKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja podsumowująca konsultacje FEdKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego i dyrektora Rafała Pietrucienia przed konferencją podsumowującą konsultacje FEdKP, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego i dyrektora Rafała Pietrucienia przed konferencją podsumowującą konsultacje FEdKP, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego i dyrektora Rafała Pietrucienia przed konferencją podsumowującą konsultacje FEdKP, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP