Aktualności

V Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
V Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Forum Samorządowe: o zamianach w prawie wyborczym i solidarnym wsparciu

Propozycje rozwiązań w zakresie ubezpieczania gmin na wypadek zagrożeń i katastrof naturalnych, a także kierunki Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2020 roku znalazły się wśród głównych tematów V Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się 28 listopada w Dworze Artusa w Toruniu. Podczas spotkania przyjęto także wspólne stanowisko w sprawie projektowanych zmian w Kodeksie Wyborczym oraz ustawach samorządowych.

 

Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie ­– powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w czerwcu 2016 roku.

 

Jednym z głównych tematów V Forum Samorządowego była praktyczna realizacja idei solidaryzmu samorządowego w obliczu klęsk żywiołowych i innych katastrof. Podczas spotkania marszałek Piotr Całbecki zaprezentował sprawozdanie dotyczące skutków sierpniowej nawałnicy oraz pomocy poszkodowanym w wyniku tego kataklizmu (na ten sam temat gospodarz regionu mówił także w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów Unii Europejskiej w Brukseli – więcej). Przedstawiono także propozycje rozwiązań w zakresie ubezpieczenia samorządów lokalnych na wypadek zagrożeń i katastrof naturalnych. Była też mowa oraz roli naszego regionalnego funduszu solidarności czyli Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris.

 

Podczas spotkania odbyła się także dyskusja na temat planowanych zmian w ordynacji wyborczej oraz ustawach o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Informację o stanie prac nad nowymi przepisami przedstawił starosta żniński Zbigniew Jaszczuk. Przyjęto też wspólne stanowisko wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów oraz marszałka województwa i przewodniczącego sejmiku, w którym samorządowcy wnioskują o zmianę sposobu przedłożenia i przygotowania prac nad projektem zmian w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych poprzez odejście od trybu poselskiego oraz apelują o podjęcie szerokiej dyskusji na ten temat: „Proponowane zmiany dotyczące funkcjonowania struktur samorządowych w pełni zasługują na rozpatrzenie, natomiast zmiana organizatora wyborów, wprowadzenie wyborów proporcjonalnych na wszystkich poziomach samorządu oraz zmniejszenie okręgów wyborczych powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem samorządów i wszystkich prodemokratycznych sił społeczno-politycznych” czytamy w stanowisku.

 

Ważnym tematem spotkania był także kształt Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2020 roku. Chodzi o środki na rozwój gospodarczy i podniesienie poziomu życia mieszkańców regionów Unii Europejskiej, w tym Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie 60 procent inwestycji publicznych w Polsce jest finansowane z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, a około 40 procent środków z tych funduszy znajduje się w dyspozycji samorządów województw (w ramach regionalnych programów operacyjnych). Informację na temat aktualnego stanu debaty o przyszłości Polityki Spójności przedstawił prof. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

W programie forum znalazła się także prezentacja planów utworzenia w regionie Centrum Kompetencji Cyfrowych (na bazie TARR i Exea Data Center), które będzie odpowiedzialne za koordynację i wdrażanie regionalnych projektów informatycznych, między innymi z zakresu e-administracji, e-kultury i e-zdrowia.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 listopada 2017 r.

 

V Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plV Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl