Aktualności

Otwarcie szczytu w Bratysławie, fot. cor.europa.eu
Otwarcie szczytu w Bratysławie, fot. cor.europa.eu

Europejski Szczyt Regionów i Miast

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w dwudniowym (8-9 lipca) VII Europejskim Szczycie Regionów i Miast w stolicy Słowacji Bratysławie. Politycy wszystkich szczebli z całego kontynentu, a także liczni eksperci oraz przedstawiciele biznesu i instytucji społeczeństwa obywatelskiego debatowali o tym jak zapewnić Europie stabilny i zrównoważony wzrost, oparty na nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologiach, a lokalnym społecznościom jak najwięcej korzyści z lokowanych u nich inwestycji. Przyjęta przez samorządowców deklaracja bratysławska głosi, że UE musi zająć się alarmującym spadkiem inwestycji publicznych.

 

– Jeśli chcemy odbudować wiarę w UE, musimy wykazać, w jaki sposób wspólne działania UE przynoszą korzyści obywatelom w ich codziennym życiu. Obywatele domagają się rezultatów, dlatego też inwestycje – w ludzi, miejsca i pomysły – należy rozpocząć na poziomie lokalnym. Ok. 60 proc. inwestycji publicznych w UE przypada na władze lokalne i regionalne. Decydenci muszą przekierować wszystkie swoje wysiłki, tak aby służyły zwiększeniu inwestycji publicznych i prywatnych we wszystkich regionach UE. Czas już na wyjście poza rutynowe działania. Musimy zająć się krzewieniem nowego i innowacyjnego ducha przedsiębiorczości w całej Europie – stwierdził podczas szczytu przewodniczący europejskiego Komitetu Regionów Markku Markkula (cytat za cor.europa.eu). 

 

Aby (…) zapewnić włączenie społeczne i poczucie przynależności obywateli do naszego wspólnego projektu europejskiego, ważniejsze niż kiedykolwiek dotychczas jest dziś przezwyciężanie rozbieżności terytorialnych pomiędzy miastami i regionami Europy poprzez promowanie inwestycji na poziomie lokalnym i regionalnym” – czytamy w deklaracji bratysławskiej. Cały dokument

 

Organizowany co dwa lata przez Komitet Regionów Unii Europejskiej Szczyt Regionów i Miast jest forum debaty na temat wpływu unijnych polityk na funkcjonowanie regionalnych i lokalnych wspólnot oraz na gospodarkę w ujęciu regionalnym. Chodzi o wypracowywanie dla UE takich rozwiązań, które uwzględniałyby lokalne potrzeby i specyfiki.

 

Tegoroczna debata skupiła się między innymi na uwolnieniu potencjału rozwojowego regionów i współpracy transgranicznej. Do Bratysławy zjechało około tysiąca ważnych postaci. Głos zabrali między innymi dwaj wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Jyrki Katainen (komisarz ds. pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności) i Maroš Šefčovič (komisarz ds. unii energetycznej), premier Słowacji Róbert Fico, unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc i głośny amerykański ekonomista, doradca wielu europejskich i unijnych polityków Jeremy Rifkin.

 

Współorganizatorem wydarzenia była Słowacka Prezydencja Rady UE.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 lipca 2016 r.   

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2016 r.