Aktualności

Droga wojewódzka z Rypina do Sierpca, fot. Witold Broda/Freepress.pl
Droga wojewódzka z Rypina do Sierpca, fot. Witold Broda/Freepress.pl

Elektroniczna rewolucja na wojewódzkich drogach

Zarządzanie 1700-kilometrową siecią dróg wojewódzkich na Kujawach i Pomorzu ułatwia od niedawna elektroniczny system ewidencji. Książki dróg zastąpiły pliki, obserwacje newralgicznych punktów uławiają kamery i stacje meteorologiczne, a sprzęt zimowego utrzymania wyposażony został w elektroniczne czujniki i GPS. To jedno pierwszych tego rodzaju przedsięwzięć w Polsce, którego realizacją interesują się zarządcy dróg z całego kraju.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zrealizował inwestycję dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt polegał na wdrożeniu nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych.

 

Na wojewódzkich drogach na ważnych skrzyżowaniach lub podjazdach pojawiło się ponad 40 kamer. Zainstalowano też 9 stacji meteorologicznych. Odczyty z tych urządzeń pomogą w podejmowaniu decyzji związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Na trasie pomiędzy Cierpicami i Służewem na drodze wojewódzkiej nr 250 (powiat toruński i aleksandrowski)  pojawiły się w sumie 4 tablice VMS (zmiennej treści), które będą informować kierowców o ewentualnych zagrożeniach, zmianach w organizacji ruchu oraz pogodzie. Tablice pojawiły się ze względu na częste tymczasowe zamknięcia drogi w czasie ćwiczeń artyleryjskich na pobliskim poligonie. Wówczas droga jest nieprzejezdna, a kierowcy kierowani są na alternatywną  trasę. W przypadku części urządzeń konieczne jest jeszcze sfinalizowanie prac przez dostawcę energii.

Zmieniła się też kontrola zimowego utrzymania dróg, która zlecana jest firmom zewnętrznym.  Zakupiono  80 nadajników GPS oraz czujników posypu i płużenia (czujników pługa). Dodatkowo część pojazdów wyposażono w wideorejestratory. Pozwoli to na bardzo szybkie i precyzyjne określanie stanu drogi oraz warunków przejezdności.

 

Nowy system oznacza zmiany w zarządzaniu drogami. Na serwerach dostępne są wszystkie informacje o stanie prawnym dróg wojewódzkich, aktualnych zajęciach pasa drogowego, objazdach, stanie nawierzchni, stanie obiektów mostowych, bieżących pracach utrzymaniowych, organizacji ruchu, wykonanych wcześniej modernizacjach i remontach. Drogomistrzowie dzięki mobilnym urządzeniom do pracy w terenie, gdy tylko zauważą usterkę lub zagrożenie, wprowadzą ją do systemu. Dzięki interaktywnym mapom także kierowcy będą informowani o stanie nawierzchni, wypadkach wpływających na przejezdność drogi oraz innych zagrożeniach, na przykład rozlanym oleju, uszkodzonej nawierzchni itp. Ta część systemu osiągnie pełną funkcjonalność do końca roku.

 

Budowa nowego systemu kosztowała  10 mln złotych. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum Geopolis Polska oraz MCX Telecom, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Realizację projektu podsumowano podczas dwudniowej konferencji (13-14 października) w Łysomicach. Wzięło w niej udział około 150 przedstawicieli zarządców dróg i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach z całego kraju.

 

Projekt w liczbach:

  • GPS (akcja Zima) – 80 szt.
  • Czujniki pługa – 80 szt.
  • Czujniki posypu  – 80 szt.
  • Kamery IP – 40 szt.
  • Kamery obrotowe – 2 szt.
  • Stacje pogodowe – 9 szt.
  • Znaki zmiennej treści – 4 szt.
  • Rejestratory video – 12 szt.
  • GPS (osobowe) – 50 szt.

 

Czytaj też:

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

 

15 października 2015 r.