Aktualności

Zajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras
Zajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras

Edukujemy dla przyszłości – warsztaty dla uczniów

W sobotę (16 listopada) uczniowie Technikum nr 1 Zespołu Szkół Budowalnych we Włocławku wzięli udział w warsztatach naukowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.  Zajęcia odbyły się w ramach marszałkowskiego projektu edukacyjnego „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”, w którym uczestniczy blisko tysiąc dwustu uczniów i trzydzieścioro sześcioro nauczycieli z trzynastu szkół województwa.

– Uczniowie liceów i techników, do których skierowany jest program, korzystają m.in. z oferty warsztatów naukowych, wakacyjnych obozów i kursów języka angielskiego oraz zajęć kół naukowo-technicznych. Nauczyciele i pedagodzy przejdą szkolenia – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” to projekt partnerski realizowany przez samorząd województwa w kooperacji z partnerami:

  • miastem Brodnica,
  • powiatem golubsko-dobrzyńskim,
  • powiatem grudziądzkim,
  • miastem Włocławek,
  • gminą Barcin,
  • powiatem tucholskim.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego budżet to prawie 3 miliony złotych, z czego blisko 2,5 miliona to wsparcie z naszego RPO. Realizacja projektu trwa od września ubiegłego roku i zakończy się w lutym 2021 roku.

Weekendowe, ośmiogodzinne warsztaty prowadzone są metodą eksperymentu naukowego, odbywają się m.in. w laboratorium biologicznym, pracowni fizycznej i na ścieżce edukacyjnej ,,O obrotach”, poświęconej zagadnieniom z dziedziny fizyki i astronomii. Pierwsze takie zajęcia  zorganizowaliśmy w marcu. W sobotnim (16 listopada) spotkaniu naukowym w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu uczestniczyła grupa uczniów z Technikum nr 1 Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku. Kolejne warsztaty odbędą się 23 listopada, wezmą w nich udział uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy (harmonogram warsztatów).

Projekt realizowany jest w kilku etapach. Pierwszym było doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. plansze naukowe, tablice, wykresy, kalkulatory, przybory szkolne), meble i nowoczesny sprzęt komputerowy. Do pracowni trafiły m.in. drukarki 3D, roboty, tablety, projektory i ekrany cyfrowe (lista wyposażenia).

Projekt zakłada również organizację zajęć w ramach kół naukowo-technicznych, kół dla programistów oraz matematyków. Lekcje odbywać się będą w laboratoriach akademickich oraz w szkołach uczestniczących w projekcie. Dla programistów zaplanowano także zajęcia on-line. Dodatkowo w czasie wakacji uczniowie uczestniczyć będą w pięciodniowych obozach naukowych, które odbywać się będą w centrum nauki i placówkach edukacyjnych w regionie. Latem w 2020 roku młodzież szkolna przejdzie także kursy języka angielskiego. Wykonawcy tych zadań zostaną wyłonieni w drodze przetargów.

Dla nauczycieli i wychowawców szkół objętych projektem zaplanowano szkolenia, dzięki którym właściwie wspierać będą uczniów w procesie osiągania sukcesów edukacyjnych. Pedagodzy prowadzący zajęcia w ramach kół programistów przejdą także warsztaty z kompetencji cyfrowych.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

15 listopada 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2019 r.