Aktualności

Uczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKP
Uczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKP

Edukujemy dla przyszłości: obozy naukowe dla zdolnej młodzieży

Przez dwa tygodnie lipca osiemdziesięcioro uczniów z pięciu szkół naszego regionu wzięło lub weźmie udział w obozie naukowym w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”. W drugim turnusie, trwającym od poniedziałku 19 lipca do piątku 12 lipca, uczestniczą uczniowie szkół średnich z Włocławka i Tucholi. W przygotowanym dla nich programie między innymi zajęcia w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.

Dobra edukacja jest kluczem do przyszłości. Samorząd województwa aktywnie wspiera projekty, dzięki którym modzi ludzie mogą rozwijać swoją wiedzę i  umiejętności. To dobra inwestycja na przyszłość, bo wykształceni mieszkańcy są siłą naszego regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Zajęcia dla młodzieży w Młynie Wiedzy odbywają się w laboratoriach biologicznym i  chemicznym, pracowniach fizycznej, geograficznej oraz pracowni wynalazków, a także na ścieżce edukacyjnej „Orientuj się – ścieżki dorastania”. Ponadto uczestnicy obozów odwiedzą toruńskie planetarium oraz Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach. Pierwszy turnus odbywał się od 12 do 16 lipca, uczestniczyło w nim czterdzieścioro uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy.

 

 Uczestnicy tegorocznego obozu – lista szkół.

 

Dotychczas w ramach projektu w 2019 roku zorganizowano trzy turnusy obozów. Łącznie w zajęciach weźmie udział dwieście czterdzieścioro uczniów z trzynastu szkół biorących udział w projekcie (po 120 osób rocznie).

 

„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” to projekt partnerski realizowany przez samorząd województwa w kooperacji z partnerami:

  •  miastem Brodnica,
  • powiatem golubsko-dobrzyńskim,
  • powiatem grudziądzkim,
  • miastem Włocławek,
  • gminą Barcin,
  • powiatem tucholskim.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego budżet to prawie 3 miliony złotych, z czego blisko 2,5 miliona to dofinansowanie z naszego RPO. Projekt zakończy się w sierpniu 2023 roku i jest realizowany w kilku etapach. Pierwszym było doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. plansze naukowe, tablice, wykresy, kalkulatory, przybory szkolne, roboty), meble, sprzęt komputerowy i wyposażenie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne).

 

Projekt zakłada również organizację zajęć w ramach kół programistów, kół matematyków  oraz kół naukowych (specjalizacje w ramach kół naukowych: chemicy, fizycy, biolodzy, badacze zakamarków wszechświata). Zajęcia odbywać się będą w laboratoriach specjalistycznych oraz w szkołach uczestniczących w projekcie. Latem w 2022 roku młodzież szkolna weźmie udział również w kursach języka angielskiego (więcej o projekcie).

 

Departament Edukacji i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

20 lipca 2021 r.

 

Uczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKPUczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKPUczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKPUczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKPUczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKPUczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKPUczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKPUczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKPUczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKPUczestnicy obozu zorganizowanego w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” podczas warsztatów w Młynie Wiedzy w Toruniu. Fot Andrzej Goiński UMWKP