Aktualności

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji”

Edukacja a nowe technologie

Dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji” rozpoczyna się dziś (9 czerwca) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizację wydarzenia wspiera Urząd Marszałkowski.

 

W konferencji wezmą udział wybitni krajowi i zagraniczni specjaliści naukowi, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, studenci, producenci oprogramowania, ogółem ci wszyscy, dla których tematyka tegorocznej konferencji jest ogromnie ważna.

W trakcie konferencji poruszane będą następujące zagadnienia:

  • Rola nowych technologii w kulturze, edukacji, informacji i komunikacji,
  • Nowa dydaktyka. Pedagogiczne pytania o modele kształcenia informacyjnego i informatycznego,
  • Neuronauki we współczesnej i przyszłej edukacji,
  • Doświadczenia w zakresie e-learningu – podstawy aksjologiczne, zagadnienia doboru treści, metod nauczania-uczenia się, oceny pracy ucznia, granic odpowiedzialności indywidualnej i wspólnotowej,
  • Perspektywy edukacji medialnej i informatycznej,
  • Komputerowa diagnostyka i terapia pedagogiczna,
  • Otwarta edukacja a nowe technologie edukacyjne. Teoria i praktyka,
  • Kulturowe i społeczne aspekty mediów,

Spotkanie służyć ma także dyskusji nad obecną kondycją edukacji informacyjnej, informatycznej i medialnej oraz stojącymi przed nimi wyzwaniami. Będzie też okazją do wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy i umiejętności oraz sformułowania konkretnych wniosków dla teorii i praktyki pedagogicznej. Konferencję organizuje Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP UMK w Toruniu.  Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

Program konferencji tutaj

Czytaj też:
Tablice interaktywne dla setek szkół
Dzień Dziecka z nowoczesną edukacją
Edukacja od przedszkolaka do doktoranta

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski

9 czerwca 2015 r.