Aktualności

E-Szkoła Tatiana Bobko, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
E-Szkoła Tatiana Bobko, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

E-Szkoła dla dzieci i dorosłych z Ukrainy (UA)

Język polski dla dorosłych, geografia, plastyka, język angielski, informatyka i matematyka to zajęcia, które na ten tydzień oferuje Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa. Początek codziennie o godzinie 11.40. We wtorek, w Święto Narodowe Trzeciego Maja, zajęcia nie odbędą się. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. 

Українська версія внизу сторінки

Język polski dla dorosłych, geografia, plastyka, język angielski, informatyka i matematyka to zajęcia, które na ten tydzień oferuje Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa. Początek codziennie o godzinie 11.40. We wtorek, w Święto Narodowe Trzeciego Maja, zajęcia nie odbędą się. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

– Naszą e-Szkołę rozwijamy obecnie w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom obywateli Ukrainy. Pracujemy nad uruchomieniem kolejnego segmentu lekcji, tym razem stacjonarnych, dzięki którym młodzież będzie mogła uczestniczyć w praktycznych zajęciach zawodu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Tydzień (2 maja) rozpoczniemy zajęciami języka polskiego dla dorosłych z Julią Szmigro. Te zajęcia odbędą się także w środę, czwartek i piątek. Poniedziałkową lekcję języka angielskiego poprowadzi Tatiana Bobko (początek godz. 12.20), następnie (13.00) matematyka z Tatianą Kovalską.

W środę (4 maja) o 12.20 fizyka z Natalią Yefymenko, a o 13 język polski z Iwoną Trojanowską-Kopacz.

Czwartek (5 maja) odbędzie się pod znakiem plastyki z Ivanną Makarevych i informatyka z Yaną Pasko.

Piątkowe (6 maja) zajęcia dla dzieci rozpoczniemy lekcją geografii z Oleksandrem Shandrą (godz. 12.20). O 13 biologia z Oksaną Kawecką.

Plan zajęć dostępny na edupolis.pl

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

W planie ukraińskiej części naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 maja 2022 r.

Е-Школа для дітей та дорослих з України

Польська мова для дорослих, географія, мистецтво, англійська мова, інформатика та математика – це заняття, які цього тижня пропонує Куявсько-Поморська Інтернет-Школа. Початок щодня об 11.40. У вівторок, 3 травня, Національний день, заняття не проводитимуться. Усі уроки записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, ви також можете повернутися до них у неробочий час.

– Ми розвиваємо нашу Е-Школу таким чином, щоб якнайкраще відповідати потребам молодих громадян України. Ми працюємо над запуском ще одного сегменту уроків, цього разу стаціонарного, завдяки якому молодь зможе брати участь у практичних професійних заняттях, – розповідає маршал Пьотр Цалбецькі.

Тиждень (2 травня) розпочнемо з уроків польської мови для дорослих у Юлії Шмігро. Ці заняття також проводитимуться у середу, четвер та п’ятницю. У понеділок урок англійської мови проведе Тетяна Бобко (початок о 12.20), потім (о 13.00) математика із Тетяною Ковальською.

У середу (4 травня) о 12.20 фізика з Наталією Єфименко, а о 13.00 польська з Івоною Трояновською-Копач.

Четвер (5 травня) буде присвячений мистецтву з Іванною Макаревич і інформатика з Яною Пасько.

У п’ятницю (6 травня) розпочнемо заняття для дітей з уроку географії з Олександром Шандрою (12.20). О 13:00 біологія з Оксаною Кавецькою.

Доступний розклад занять www.edupolis.pl.

Незабаром ми запустимо ще одну студію, завдяки якій заняття для учнів початкової та середньої школи транслюватимуться одночасно.

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону підприємства відповідає Маршалківська цільова компанія Куявсько-Поморського Центру Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, які бажають приєднатися до нас і проводити  уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

У планах української частини нашої Інтернет-школи будуть польська та англійська мови, математика, інформатика та мистецтво, а також регіональна освіта, польська та українська культури, для найменших – дошкільна освіта. Студенти також зможуть отримати психологічну підтримку. Уроки проводяться, серед іншого вчителями з України, які приїхали до Польщі останніми тижнями.

Читайте далі:

Беата Кшемінська
прес-секретар Уряду Маршальського