Aktualności

Koncert galowy 8. edycji Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” w Operze Nova w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P
Koncert galowy 8. edycji Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” w Operze Nova w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P

Działo się w regionie (zdjęcia)

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem fotograficznym wydarzeń minionego tygodnia:

 

 

 

 

06.05.2016 Gala jubileuszowa izb pielęgniarek i położnych w Toruniu. W tym roku obchodzimy ćwierćwiecze samorządu pielęgniarskiego w Polsce. Z tej okazji trzy działające w naszym regionie okręgowe izby pielęgniarek i położnych – bydgoska, toruńska i włocławska – otrzymały najwyższe marszałkowskie odznaczenie – medal Unitas Durat Palatinatus Ciuaviano-Pomeraniensis. Fot. Mikołaj Kuras06.05.2016 Gala jubileuszowa izb pielęgniarek i położnych w Toruniu. W tym roku obchodzimy ćwierćwiecze samorządu pielęgniarskiego w Polsce. Z tej okazji trzy działające w naszym regionie okręgowe izby pielęgniarek i położnych – bydgoska, toruńska i włocławska – otrzymały najwyższe marszałkowskie odznaczenie – medal Unitas Durat Palatinatus Ciuaviano-Pomeraniensis. Fot. Mikołaj Kuras06.05.2016 Gala jubileuszowa izb pielęgniarek i położnych w Toruniu. W tym roku obchodzimy ćwierćwiecze samorządu pielęgniarskiego w Polsce. Z tej okazji trzy działające w naszym regionie okręgowe izby pielęgniarek i położnych – bydgoska, toruńska i włocławska – otrzymały najwyższe marszałkowskie odznaczenie – medal Unitas Durat Palatinatus Ciuaviano-Pomeraniensis. Fot. Mikołaj Kuras06.05.2016 Gala jubileuszowa izb pielęgniarek i położnych w Toruniu. W tym roku obchodzimy ćwierćwiecze samorządu pielęgniarskiego w Polsce. Z tej okazji trzy działające w naszym regionie okręgowe izby pielęgniarek i położnych – bydgoska, toruńska i włocławska – otrzymały najwyższe marszałkowskie odznaczenie – medal Unitas Durat Palatinatus Ciuaviano-Pomeraniensis. Fot. Mikołaj Kuras06.05.2016 Gala jubileuszowa izb pielęgniarek i położnych w Toruniu. W tym roku obchodzimy ćwierćwiecze samorządu pielęgniarskiego w Polsce. Z tej okazji trzy działające w naszym regionie okręgowe izby pielęgniarek i położnych – bydgoska, toruńska i włocławska – otrzymały najwyższe marszałkowskie odznaczenie – medal Unitas Durat Palatinatus Ciuaviano-Pomeraniensis. Fot. Mikołaj Kuras06.05.2016 Gala jubileuszowa izb pielęgniarek i położnych w Toruniu. W tym roku obchodzimy ćwierćwiecze samorządu pielęgniarskiego w Polsce. Z tej okazji trzy działające w naszym regionie okręgowe izby pielęgniarek i położnych – bydgoska, toruńska i włocławska – otrzymały najwyższe marszałkowskie odznaczenie – medal Unitas Durat Palatinatus Ciuaviano-Pomeraniensis. Fot. Mikołaj Kuras06.05.2016 Gala jubileuszowa izb pielęgniarek i położnych w Toruniu. W tym roku obchodzimy ćwierćwiecze samorządu pielęgniarskiego w Polsce. Z tej okazji trzy działające w naszym regionie okręgowe izby pielęgniarek i położnych – bydgoska, toruńska i włocławska – otrzymały najwyższe marszałkowskie odznaczenie – medal Unitas Durat Palatinatus Ciuaviano-Pomeraniensis. Fot. Mikołaj Kuras10.05.2016 Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2016 w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Dwanaścioro zasłużonych bibliotekarzy otrzymało doroczne nagrody zarządu województwa. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P10.05.2016 Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2016 w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Dwanaścioro zasłużonych bibliotekarzy otrzymało doroczne nagrody zarządu województwa. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P10.05.2016 Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2016 w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Dwanaścioro zasłużonych bibliotekarzy otrzymało doroczne nagrody zarządu województwa. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P10.05.2016 Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2016 w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Dwanaścioro zasłużonych bibliotekarzy otrzymało doroczne nagrody zarządu województwa. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P10.05.2016 Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2016 w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Dwanaścioro zasłużonych bibliotekarzy otrzymało doroczne nagrody zarządu województwa. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P10.05.2016 Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2016 w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Dwanaścioro zasłużonych bibliotekarzy otrzymało doroczne nagrody zarządu województwa. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-PNowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PNowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PNowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PNowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-PNowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P09.05.2016 Konferencja prasowa na temat lokalnych grup działania. Jest ich dwadzieścia osiem, swoim zasięgiem obejmują obszar niemal całego województwa, a do dyspozycji otrzymały około pół miliarda złotych wsparcia z Unii Europejskiej na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. Lokalne grupy działania, czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, są gotowe do realizacji zadań zapisanych w lokalnych strategiach rozwoju. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Konferencja prasowa na temat lokalnych grup działania. Jest ich dwadzieścia osiem, swoim zasięgiem obejmują obszar niemal całego województwa, a do dyspozycji otrzymały około pół miliarda złotych wsparcia z Unii Europejskiej na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. Lokalne grupy działania, czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, są gotowe do realizacji zadań zapisanych w lokalnych strategiach rozwoju. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Konferencja prasowa na temat lokalnych grup działania. Jest ich dwadzieścia osiem, swoim zasięgiem obejmują obszar niemal całego województwa, a do dyspozycji otrzymały około pół miliarda złotych wsparcia z Unii Europejskiej na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. Lokalne grupy działania, czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, są gotowe do realizacji zadań zapisanych w lokalnych strategiach rozwoju. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl11.05.2016 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej z udziałem kujawsko-pomorskich delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Powołana w 2014 roku Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Dziewiętnastoosobowe gremium tworzą przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P11.05.2016 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej z udziałem kujawsko-pomorskich delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Powołana w 2014 roku Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Dziewiętnastoosobowe gremium tworzą przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P11.05.2016 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej z udziałem kujawsko-pomorskich delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Powołana w 2014 roku Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia seniorów. Dziewiętnastoosobowe gremium tworzą przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych. Fot. Andrzej Goiński/UM WK-P09.05.2016 Koncert galowy 8. edycji Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” w Operze Nova w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P09.05.2016 Koncert galowy 8. edycji Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” w Operze Nova w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P09.05.2016 Koncert galowy 8. edycji Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” w Operze Nova w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P09.05.2016 Koncert galowy 8. edycji Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” w Operze Nova w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P09.05.2016 Koncert galowy 8. edycji Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” w Operze Nova w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P09.05.2016 Koncert galowy 8. edycji Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” w Operze Nova w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P09.05.2016 Koncert galowy 8. edycji Festiwalu pamięci Andrzeja Zauchy „Serca bicie” w Operze Nova w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P08.05.2016 Zakończenie Bydgoskiego Festiwalu Operowego, fot. Tymon Markowski08.05.2016 Zakończenie Bydgoskiego Festiwalu Operowego, fot. Tymon Markowski08.05.2016 Zakończenie Bydgoskiego Festiwalu Operowego, fot. Tymon Markowski08.05.2016 Zakończenie Bydgoskiego Festiwalu Operowego, fot. Tymon Markowski08.05.2016 Zakończenie Bydgoskiego Festiwalu Operowego, fot. Tymon Markowski15.05.2016 Koncert kompozytorów toruńskich w ramach 23. Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica” 2016, fot. Mikołaj Kuras 15.05.2016 Koncert kompozytorów toruńskich w ramach 23. Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica” 2016, fot. Mikołaj Kuras 15.05.2016 Koncert kompozytorów toruńskich w ramach 23. Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica” 2016, fot. Mikołaj Kuras 12.05.2016 Konferencja „Dawne fortyfikacje – dla turystyki, rekreacji i kultury”. Tematy sympozjum to zarządzanie i gospodarowanie dawnymi zespołami fortyfikacyjnymi, zwłaszcza w perspektywie wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl12.05.2016 Konferencja „Dawne fortyfikacje – dla turystyki, rekreacji i kultury”. Tematy sympozjum to zarządzanie i gospodarowanie dawnymi zespołami fortyfikacyjnymi, zwłaszcza w perspektywie wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl12.05.2016 Konferencja „Dawne fortyfikacje – dla turystyki, rekreacji i kultury”. Tematy sympozjum to zarządzanie i gospodarowanie dawnymi zespołami fortyfikacyjnymi, zwłaszcza w perspektywie wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl12.05.2016 Konferencja „Dawne fortyfikacje – dla turystyki, rekreacji i kultury”. Tematy sympozjum to zarządzanie i gospodarowanie dawnymi zespołami fortyfikacyjnymi, zwłaszcza w perspektywie wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl12.05.2016 Konferencja „Dawne fortyfikacje – dla turystyki, rekreacji i kultury”. Tematy sympozjum to zarządzanie i gospodarowanie dawnymi zespołami fortyfikacyjnymi, zwłaszcza w perspektywie wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Spotkanie promocyjne nowego tomu „Historia Pomorza”. Ukazująca się nakładem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i toruńskiego Towarzystwa Naukowego publikacja  jest pierwszą częścią piątego tomu, dotyczącą lat 1918-1939. „Historia Pomorza” została objęta honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i wsparta finansowo przez nasz wojewódzki samorząd. Jest to kontynuacja wielotomowego wydawnictwa historycznego, zapoczątkowanego pół wieku temu pod kierunkiem dwóch wybitnych naukowców, profesorów Gerarda Labudy i Mariana Biskupa. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Spotkanie promocyjne nowego tomu „Historia Pomorza”. Ukazująca się nakładem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i toruńskiego Towarzystwa Naukowego publikacja  jest pierwszą częścią piątego tomu, dotyczącą lat 1918-1939. „Historia Pomorza” została objęta honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i wsparta finansowo przez nasz wojewódzki samorząd. Jest to kontynuacja wielotomowego wydawnictwa historycznego, zapoczątkowanego pół wieku temu pod kierunkiem dwóch wybitnych naukowców, profesorów Gerarda Labudy i Mariana Biskupa. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Spotkanie promocyjne nowego tomu „Historia Pomorza”. Ukazująca się nakładem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i toruńskiego Towarzystwa Naukowego publikacja  jest pierwszą częścią piątego tomu, dotyczącą lat 1918-1939. „Historia Pomorza” została objęta honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i wsparta finansowo przez nasz wojewódzki samorząd. Jest to kontynuacja wielotomowego wydawnictwa historycznego, zapoczątkowanego pół wieku temu pod kierunkiem dwóch wybitnych naukowców, profesorów Gerarda Labudy i Mariana Biskupa. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Spotkanie promocyjne nowego tomu „Historia Pomorza”. Ukazująca się nakładem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i toruńskiego Towarzystwa Naukowego publikacja  jest pierwszą częścią piątego tomu, dotyczącą lat 1918-1939. „Historia Pomorza” została objęta honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i wsparta finansowo przez nasz wojewódzki samorząd. Jest to kontynuacja wielotomowego wydawnictwa historycznego, zapoczątkowanego pół wieku temu pod kierunkiem dwóch wybitnych naukowców, profesorów Gerarda Labudy i Mariana Biskupa. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Obserwacje przejścia Merkurego na tle tarczy Słońca z użyciem sprzętu astronomicznego przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Obserwacje przejścia Merkurego na tle tarczy Słońca z użyciem sprzętu astronomicznego przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Obserwacje przejścia Merkurego na tle tarczy Słońca z użyciem sprzętu astronomicznego przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Obserwacje przejścia Merkurego na tle tarczy Słońca z użyciem sprzętu astronomicznego przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Obserwacje przejścia Merkurego na tle tarczy Słońca z użyciem sprzętu astronomicznego przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Spotkanie z koszykarkami i zespołem szkoleniowym klubu Artego Bydgoszcz, tegorocznymi zdobywcami tytułu wicemistrza Polski, w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Spotkanie z koszykarkami i zespołem szkoleniowym klubu Artego Bydgoszcz, tegorocznymi zdobywcami tytułu wicemistrza Polski, w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Spotkanie z koszykarkami i zespołem szkoleniowym klubu Artego Bydgoszcz, tegorocznymi zdobywcami tytułu wicemistrza Polski, w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Spotkanie z koszykarkami i zespołem szkoleniowym klubu Artego Bydgoszcz, tegorocznymi zdobywcami tytułu wicemistrza Polski, w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl09.05.2016 Spotkanie z koszykarkami i zespołem szkoleniowym klubu Artego Bydgoszcz, tegorocznymi zdobywcami tytułu wicemistrza Polski, w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl07.05.2016 Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu w klasie 125 CC i 250 CC zawodników w wieku 13-17 lat, Toruń, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P07.05.2016 Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu w klasie 125 CC i 250 CC zawodników w wieku 13-17 lat, Toruń, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P07.05.2016 Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu w klasie 125 CC i 250 CC zawodników w wieku 13-17 lat, Toruń, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P07.05.2016 Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu w klasie 125 CC i 250 CC zawodników w wieku 13-17 lat, Toruń, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P07.05.2016 Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu w klasie 125 CC i 250 CC zawodników w wieku 13-17 lat, Toruń, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P07.05.2016 Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu w klasie 125 CC i 250 CC zawodników w wieku 13-17 lat, Toruń, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P07.05.2016 Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu w klasie 125 CC i 250 CC zawodników w wieku 13-17 lat, Toruń, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P07.05.2016 Indywidualne Mistrzostwa Świata na żużlu w klasie 125 CC i 250 CC zawodników w wieku 13-17 lat, Toruń, fot. Andrzej Goiński/UM WK-P11.05.2016 Otwarcie wystawy „Rodzicielstwo bez barier” w Ciechocinku, fot. Justyna Małecka11.05.2016 Otwarcie wystawy „Rodzicielstwo bez barier” w Ciechocinku, fot. Justyna Małecka07.05.2016 Ciechocińskie czytanie „Excentryków” z udziałem autora książki Włodzimierza Kowalewskiego, fot. Wanda Rosińska07.05.2016 Ciechocińskie czytanie „Excentryków” z udziałem autora książki Włodzimierza Kowalewskiego, fot. Wanda Rosińska