Aktualności

Konferencji naukowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej”, fot. Mikołaj Kuras
Konferencji naukowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej”, fot. Mikołaj Kuras

Dwa tysiące stypendiów dla zdolnych

Prawie dwa tysiące przyznanych stypendiów to efekt realizacji projektu „Zdolni na start”, w ramach którego od 2008 roku ze wsparcia finansowego samorządu województwa korzystali uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu. Realizację przedsięwzięcia podsumowuje dwudniowej (30 listopada ­– 1 grudnia) ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej” w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

– Program stypendialny „Zdolni na start” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze sobie radzą w nauce. W czasie ośmiu lat realizacji tego przedsięwzięcia roczne stypendia na rozwój własnych zainteresowań naukowych otrzymało blisko 1,2 uczniów. To dobra inwestycja w przyszłość regionu. Każdy z tych młodych ludzi jest bowiem materiałem na  kreatywnego specjalistę o szerokich horyzontach  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W wyniku wszystkich naborów wniosków w ramach projektu „Zdolni na start” przyznano łącznie 1958 rocznych stypendiów. Wsparcie trafiło w sumie do 1176 uczniów. Rekordziści skorzystali ze stypendium nawet sześciokrotnie. Najwięcej stypendiów trafiło do powiatu inowrocławskiego, Bydgoszczy, powiatu toruńskiego i Torunia. Wśród szkół, których uczniowie korzystali ze wsparcia najczęściej, znalazły się: Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, V Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu oraz I Liceum Ogólnokształcące we Włocławku.

 

Urząd Marszałkowski przyznawał stypendia korzystając ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wysokość miesięcznego wsparcia (przyznawanego na cały rok) dla stypendystów wynosiła między 350 a 400 zł (w 2008 roku 250 zł). Stypendium można było przeznaczyć na wydatki związane z rozwojem edukacji. Uczniowie najczęściej kierowali je na zakup fachowej literatury, pokrycie kosztów dojazdów oraz zakup podręczników. Wynagrodzenie otrzymali również opiekunowie dydaktyczni stypendystów.

 

O ostatnim uroczystym wręczeniu umów stypendialnych w ramach projektu „Zdolni na start”

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej” podsumowująca realizację projektu „Zdolni na start” zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski oraz Katedrę Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

 

Czytaj też: Kujawsko-Pomorskie liderem edukacji

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

30 listopada 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2015 r. 

Konferencji naukowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej”, fot. Mikołaj KurasKonferencji naukowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej”, fot. Mikołaj KurasKonferencji naukowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej”, fot. Mikołaj KurasKonferencji naukowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej”, fot. Mikołaj KurasKonferencji naukowa „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej”, fot. Mikołaj Kuras