Aktualności

Fot. Ścieżka edukacyjna na terenie po składowisku w gminie Warlubie
Fot. Ścieżka edukacyjna na terenie po składowisku w gminie Warlubie

Drugie życie terenów po składowiskach

W regionie trwa rekultywacja 29 składowisk odpadów. Część inwestycji jest już na ostatnim etapie realizacji – pojawia się zieleń oraz powstają ścieżki edukacyjne.

 

– Główny cel naszego projektu to przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów. Infrastruktura, która powstanie w ich miejscu umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Wsparcie na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” pozyskano w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska konkursu dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, dla których wydano decyzje dotyczące ich zamknięcia. To jedyny w Polsce tego rodzaju kompleksowy projekt rekultywacji składowisk odpadów.

Urząd Marszałkowski realizuje projekt wspólnie z 27 samorządami lokalnymi oraz 1 związkiem międzygminnym. Prace trwają na terenie 29 składowisk. Łączna powierzchnia terenów objętych przedsięwzięciem wynosi 32,5 ha. Na wszystkich składowiskach przewidziano podobny zakres prac. Chodzi o przywrócenie wartości użytkowych gruntów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych.

Lista wszystkich partnerów projektu oraz składowisk objętych zadaniem

Planowana wartość zadania wynosi 16,4 miliona złotych. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 14 milionów złotych (85 procent). Pozostałe środki to wkład własny beneficjentów (5 procent) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10 procent).

 

Prace inwestycyjne na terenach rekultywowanych składowisk są na zaawansowanym etapie. Część partnerów zakończyła już prace ziemne i rozpoczęła wykonywanie zasiewów i nasadzeń roślinności. Przygotowanie ścieżek edukacyjnych rozpoczęto już między innymi w gminach Łasin i Warlubie.

W każdej z gmin uczestniczących w projekcie odbyły się też warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem gospodarką odpadami oraz formami prowadzenia edukacji ekologicznej, a także zajęcia związane z ekologią dla uczniów klas 3 szkół podstawowych (więcej).

Termin zakończenia realizacji projektu to październik 2015 roku.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 lipca 2015 r.

 

Ścieżka edukacyjna na terenie po składowisku w gminie ŁasinŚcieżka edukacyjna na terenie po składowisku w gminie Warlubie