Aktualności

Zapora na Wiśle we Włocławku
Zapora na Wiśle we Włocławku

Drugi stopień wodny na Wiśle – szansa i konieczność

Budowa drugiego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka to przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego i całego kraju. Realizacja inwestycji zwiększy bezpieczeństwo powodziowe na obszarze Dolnej Wisły oraz zapewni stałe źródło energii odnawialnej. To także szansa na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów położonych w sąsiedztwie zapory. O potrzebie realizacji inwestycji rozmawiali 2 marca w Urzędzie Marszałkowskim wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz marszałek Piotr Całbecki.

 

 

– Decyzja o budowie tamy nie należy do nas. Musimy szukać argumentów, które przekonają Komisję Europejską o konieczności realizacji tej inwestycji. Szansą jest powiązanie tego przedsięwzięcia z budową w tym rejonie trasy S-10 – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

– Zasadniczy problem dotyczący budowy zapory na Wiśle to braki w dokumentach strategicznych kraju oraz brak wpisania inwestycji do tzw. masterplanu. Pokonanie barier administracyjnych będzie trudne, ale jest możliwe. Dlatego trzeba najpierw poszukać rozwiązań, które umożliwią przeprowadzenie tej inwestycji pod względem proceduralnym, z uwzględnieniem norm unijnych – powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

 

Budowa zapory oznacza zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego na Wiśle. Drugi zbiornik w połączeniu z już istniejącym we Włocławku będzie w większym zakresie regulował stany przepływu wody powodziowej i skuteczniej zabezpieczy pobliskie obszary przed klęską żywiołową.

 

Nowa zapora i towarzysząca jej budowa elektrowni wodnej umożliwią także powstanie dodatkowego stabilnego źródła energii ekologicznej. Kujawsko-Pomorskie będzie w krajowej czołówce jeśli chodzi o produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

 

Realizacja inwestycji to także korzyści związane w rozbudową infrastruktury i rozwojem transportu. Kujawsko-Pomorskie ma szansę zyskać nową przeprawę drogową przez Wisłę. To również okazja do aktywizacji drogi wodnej E40 oraz przywrócenia warstwy zabezpieczającej osadów nad rurociągami ułożonymi na dnie Wisły w rejonie Zakładów Azotowych Anwil.

 

Budowa zapory będzie ważnym impulsem rozwojowym dla obszarów sąsiadujących z zaporą. Oznacza to nowe miejsca pracy, nowych inwestorów oraz rozwój turystyki w oparciu o nowy zbiornik wodny.

 

Powstanie drugiej zapory poniżej Włocławka zapewni bezpieczeństwo techniczne konstrukcji istniejącego stopnia wodnego we Włocławku. Oddany do użytku w 1970 roku włocławski obiekt został zaprojektowany jako element planowanego wówczas systemu zapór (kaskady) i nie jest dostosowany do samodzielnego funkcjonowania. Brak kolejnych stopni poniżej Włocławka wiąże się z poważnymi problemami eksploatacyjnymi i zagrożeniem bezpieczeństwa wynikającymi z procesu silnej erozji dna Wisły poniżej zapory.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wspólnie z partnerami samorządowymi, naukowymi, zawodowymi i gospodarczymi od lat aktywnie uczestniczy w krajowych i regionalnych działaniach programowych, projektowych i opiniotwórczych dotyczących wykorzystania potencjału gospodarczego polskich rzek, w tym budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle. Budowa zapory została ujęta w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Plan modernizacji 2020+, konsekwentnie zabiegamy też o wpisanie inwestycji do krajowych dokumentów strategicznych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 marca 2016 r.