Aktualności

Uroczystość rozpoczęcia przebudowy drogi nr 265, fot. Andrzej Goiński
Uroczystość rozpoczęcia przebudowy drogi nr 265, fot. Andrzej Goiński

Droga z Brześcia do Kowala w budowie

W Brześciu Kujawskim (powiat włocławski) odbyła się 30 maja uroczystość wbicia pierwszej łopaty na budowie 19-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 z Brześcia Kujawskiego do Kowala. To czwarta duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą rozpoczynamy w ostatnich tygodniach.

 

 – Zadanie sfinansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Przygotowujemy się też remontu kolejnego odcinka tej trasy – z Kowala do granicy województwa. W ramach innych inwestycji drogowych w powiecie włocławskim poprawimy też bezpieczeństwo i komfort podróżowania na trasach z Kowala do Izbicy Kujawskiej oraz z Brześcia Kujawskiego do Izbicy Kujawskiej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Trasa między Brześciem Kujawskim i Kowalem liczy 19 kilometrów. Łączy dwie drogi krajowe nr 62 (Włocławek-Strzelno)  i nr 91 (Włocławek-Łódź). Umożliwia wielu kierowcom dojazd do węzłów na autostradzie A1 na wysokości Brześcia Kujawskiego oraz Kowala.

 

– Droga wojewódzka nr 265 to kręgosłup powiatu włocławskiego i bardzo ważna trasa alternatywna dla dróg krajowych i autostrady A1. Z chwilą wprowadzenia opłat na autostradzie ruch na tej drodze wojewódzkiej z pewnością się zwiększy. Dlatego cieszymy się, że w ramach inwestycji powstaną chodniki i ścieżki rowerowe, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich poruszających się drogą, ale przede wszystkim mieszkańców – mówi wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

 

W przetargu na modernizację trasy nr 265 uczestniczyło 5 firm i konsorcjów. Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma Eurovia, która zadeklarowała wykonanie zadania za kwotę 62,8 mln zł i objęcie prac 7-letnią gwarancją. Na drodze trwają już prace przygotowawcze. Prowadzone są wycinki drzew kolidujących z nową szerszą jezdnią i drogami rowerowymi (wycinkę drzew zrekompensują nowe nasadzenia). Duże prace budowlane rozpoczną się w wakacje. W ich trakcie część odcinków będzie nieprzejezdna (wprowadzone zostaną objazdy). Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2018 roku.

 

W ramach realizacji inwestycji jezdnia otrzyma szerokość 7 metrów i zostanie wzmocniona. Wzdłuż trasy powstanie też pobocze. Przebudowane zostaną zatoki autobusowe, chodniki i zjazdy na posesje. W Gołaszewie powstanie nowy przejazd kolejowy – takie rozwiązanie (zamiast wiaduktu) wybrano w toku konsultacji społecznych. Zaplanowano też remont mostu w Nakonowie. Na całej trasie pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wykonawca poprawi geometrię  ważniejszych skrzyżowań, oświetlone zostaną też przejścia dla pieszych. Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, np. z myślą o osobach niewidomych zaplanowano instalację ryflowanych elementów nawierzchni chodników.

 

Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi – gminami Brześć Kujawski, Włocławek, Kowal i miastem Kowal – które dofinansują część zadania, przy trasie powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ciągi pieszo-rowerowe. Wartość tej infrastruktury, która będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom okolicznych miejscowości to 3,7 mln zł.

 

– Dziękuję wszystkim samorządowcom powiatu włocławskiego, którzy partycypują w realizacji inwestycji – mówi członek zarządu województwa Sławomir Kopyść – Przygotowujemy się już do realizacji następnych inwestycji na drogach nr 269, 270 i 265.

 

W uroczystym rozpoczęciu budowy przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Brześciu Kujawskim wzięli udział członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska, Sławomir Kopyść, radny województwa Stanisław Pawlak, samorządowcy z terenu powiatu włocławskiego oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i firmy Eurovia SA.

 

 Modernizacja trasy nr 265 w skrócie:

– Długość drogi – 19 km

– Termin realizacji – czerwiec 2018 roku

– Koszt zadania – 62,8 mln

– Gwarancja – 7 lat

 

W Kujawsko-Pomorskiem przy udziale europejskich środków zamierzamy  przebudować w  sumie 14 odcinków wojewódzkich tras o łącznej długości około 350 kilometrów. Wartość tych zadań szacowana jest na około 600 milionów złotych. Wśród uruchomionych już inwestycji są przebudowy dróg:

  • ze Żnina do granicy województwa (nr 251), trwają prace budowlane – WIĘCEJ,
  • z Lipna do granicy województwa (nr 559), rozpoczynają się prace budowlane – WIĘCEJ,
  • ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548), rozpoczynają się prace budowlane – WIĘCEJ,
  • z Tucholi do Świecia (nr 240, dwa odcinki), trwa wybór wykonawcy – WIĘCEJ.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

30 maja 2017 r.

 

Uroczystość rozpoczęcia przebudowy drogi nr 265, fot. Andrzej Goiński Uroczystość rozpoczęcia przebudowy drogi nr 265, fot. Andrzej Goiński Uroczystość rozpoczęcia przebudowy drogi nr 265, fot. Andrzej Goiński Uroczystość rozpoczęcia przebudowy drogi nr 265, fot. Andrzej Goiński Uroczystość rozpoczęcia przebudowy drogi nr 265, fot. Andrzej Goiński Uroczystość rozpoczęcia przebudowy drogi nr 265, fot. Andrzej Goiński Uroczystość rozpoczęcia przebudowy drogi nr 265, fot. Andrzej Goiński