Aktualności

Fot. Jacek Smarz dla UMWKP
Fot. Jacek Smarz dla UMWKP

Dotacje na wiejskie drogi

Jak co roku wiejskie i miejsko-wiejskie gminy w całym województwie mogą sięgnąć po marszałkowskie dotacje na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym roku sfinansujemy w ten sposób 115 inwestycji, łączna długość objętych nimi dróg to prawie 60 kilometrów, łączna kwota dofinansowania wynosi blisko 7,5 miliona złotych. Umowy podpisywaliśmy 6 i  7 lipca). 

 

Pula środków, którymi dysponujemy na ten cel, pochodzi opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej. Pieniądze te można przeznaczać m. in. na szeroko rozumiane działania na rzecz poprawy jakości gruntów rolnych, w tym na budowę dróg dojazdowych do pół i pastwisk.

 

– Dzielimy je tak, by mogły z nich skorzystać na własne inwestycje wszystkie zainteresowane samorządy lokalne. W sferze wiejskich dróg wciąż mamy jeszcze jako region sporo do zrobienia – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

 

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają najczęściej na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. W latach 2007-2016 proces ten objął 800 kilometrów dróg na obszarach wiejskich. Samorząd województwa wsparł te przedsięwzięcia 70 milionami złotych.

 

Tegoroczne umowy o dofinansowanie podpisywaliśmy w dwóch rzutach (6 i 7 lipca) w Urzędzie Marszałkowskim. Pierwszego dnia w ceremonii uczestniczył wicemarszałek Dariusz Kurzawa.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 lipca 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2017 r.

 

Ceremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej GoińskiCeremonia podpisywania umów, fot. Andrzej Goiński