Aktualności

Remont konserwatorski kościoła we Włókach (powiat bydgoski), fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Remont konserwatorski kościoła we Włókach (powiat bydgoski), fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Dotacje na ochronę zabytków – wnioski do 15 grudnia

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane – trwa nabór wniosków o dotacje na renowację zabytków w Kujawsko-Pomorskiem. Dokumenty można składać do 15 grudnia. Więcej informacji w zakładce Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu.

– Efekty naszego wieloletniego unikalnego w skali kraju programu ochrony zabytków widać w całym regionie. Początkowo zgłaszane projekty dotyczyły przede wszystkim pilnych remontów ratujących zabytkowe obiekty przed zniszczeniem. Dzięki ich realizacji możemy dalej współpracować z właścicielami i zarządcami zabytków nad zadaniami z zakresu renowacji wnętrz czy konserwacji cennego wyposażenia tych gmachów. Odrestaurowane zabytki to nasz wspólny sukces. Zachęcam do składania kolejnych wniosków! – zaprasza marszałek Piotr Całbecki.

Samorząd województwa realizuje program ochrony zabytków od czternastu lat. W tym czasie na zadania związane z restauracją i remontami konserwatorskimi w zabytkowych obiektach przekazał blisko 145 mln zł. Wsparcie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu województwa. Naszą aktywność w dziedzinie ochrony zabytków zauważyła Unia Europejska, która przyznała Kujawsko-Pomorskiemu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra. Zobacz Program ochrony zabytków: mamy się czym pochwalić

Wniosek wraz z podpisanymi załącznikami należy:

– złożyć w punkcie podawczo-kancelaryjnym przed głównym wejściem do Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

– przesyłać na adres mailowy kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

Wnioski i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem wnioskodawcy.

Załączniki dostępne na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego:

W tym roku na renowację zabytkowych obiektów Kujaw i Pomorza trafiło 17 mln złotych. Najwyższe przekazane wsparcie wyniosło 300 tysięcy złotych. Wśród wybranych do dofinansowania zadań są prace konserwatorskie i restauratorskie w kościołach, w tym w świątyniach w niewielkich miejscowościach, kompleksach pałacowo-dworskich, kamienicach i budynkach oraz zabytkowych gmachach instytucji wpisanych do rejestru zabytków.

Zobacz 17 milionów złotych na ochronę zabytków

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 listopada 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 grudnia 2022 r.