Aktualności

Ceremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Ceremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

15 czerwca w Sali Weneckiej Pałacu Dąmbskich w Toruniu podpisano umowy o dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W uroczystości uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska oraz radni województwa Robert Malinowski i Stanisław Pawlak. Zdjęcia do pobrania

 

W bieżącym roku dofinansowane będą 44 inwestycje drogowe prowadzone przez samorządy gminne na drogach dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 30,3 kilometra i dofinansowaniu w wysokości 11,8 miliona złotych.

 

– Kujawsko-pomorska wieś się zmienia, to coraz atrakcyjniejsze miejsce do życia. Dziękuję samorządowcom za korzystanie z naszych środków i prowadzenie inwestycji w mniejszych i większych miejscowościach naszego regionu – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ten cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty stanowiące rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze, mają w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikającą ze zmiany użytkowania tegoż terenu.

 

Dochody budżetu województwa uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy gminne z terenu województwa, zaś ich podziału dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi.

 

Wsparcie samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów ornych        

  • inwestycje w latach 1999-2022: łącznie 2309 km dróg
  • nakłady w latach 1999-2022: 123 mln złotych
  • wartość inwestycji w 2023 roku: 11,8 mln złotych         

 

Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego

 

15 czerwca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2023 r.

 

Ceremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP