Aktualności

Wręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
Wręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Dotacje na dojazdy do pól uprawnych

Na realizację 70 inwestycji drogowych zostaną przeznaczone środki, które samorząd województwa przekazał gminom miejsko-wiejskim. We wtorek (22 czerwca) w parku Muzeum Etnograficznego w Toruniu z udziałem przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej, marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałków Zbigniewa Sosnowskiego oraz Zbigniewa Ostrowskiego wręczono czeki na dofinansowania modernizacji dojazdów do gruntów rolnych.

 

– Inwestycje te realizujemy wspólnie z samorządami lokalnymi, które dokładają połowę środków. Przed nami już tylko ostatni etap, czyli zbudowanie tych dróg, które powstaną jeszcze w tym roku – powiedział wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. 

 

Tegoroczne dotacje w wysokości prawie 7 mln złotych pozwolą na modernizację tras o długości 52,8 km. Środki pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych oraz leśnych z produkcji i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.

 

Dochody budżetu województwa przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważne społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy gminne z terenu województwa, zaś ich podziału dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i systemu odwadniania. W latach 1999-2020 proces ten objął 2221 kilometrów dróg na obszarach wiejskich, a samorząd województwa wsparł te przedsięwzięcia kwotą ponad  107,7 miliona złotych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2021 r.

 

Wręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP