Aktualności

Zajęcia w bydgoskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka, fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Zajęcia w bydgoskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka, fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Dobra edukacja kluczem do dobrej przyszłości

Dziś (1 września) uczniowie wracają do szkół po blisko półrocznej przerwie. To będzie wyjątkowy rok. Na dzieci i młodzież czekają nie tylko wyzwania edukacyjne, ale także zmiany związane z obostrzeniami związanymi z epidemią Covid-19. Stworzona w odpowiedzi na zamknięcie szkół Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa będzie kontynuowana, a kierowana do młodych oferta będzie uzupełnieniem programu nauczania. Samorząd województwa konsekwentnie wspiera rozbudowę i rozwój placówek oświatowych. Obecnie największe inwestycje prowadzone są w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, dzięki którym placówki zyskają nowoczesną przestrzeń nauki, integracji i rehabilitacji. Trwają przygotowania do budowy przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.

 

Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Budujemy pracownie do nauki zawodu dla osób z niepełnosprawnościami i  przedszkola dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, przyznajemy stypendia dla najlepszych uczniów. W sytuacji lockdownu związanego z epidemią Covid-19 stworzyliśmy Kujawsko-Pomorską Szkołę Internetową, która została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. To potrzebne projekty, które odpowiadają potrzebom młodszym i starszym – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu trwa realizacja inwestycji, która całkowicie odmieni placówkę. Nowoczesne warsztaty kształcenia zawodowego, pierwszy w regionie basen rehabilitacyjny z przeciwprądem i nowe przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – to elementy wartego blisko 36 milionów złotych przedsięwzięcia. Więcej.

 

Warsztaty nauki zawodu

Projekt obejmuje budowę nowego kompleksu warsztatów kształcenia zawodowego ze specjalistycznym wyposażeniem, basenu rehabilitacyjnego oraz boiska, a także modernizację internatu i pracowni kształcenia praktycznego.

 

Ośrodek będzie dysponował jedynym w regionie basenem z przeciwprądem, dzięki któremu możliwe jest pływanie w miejscu, co pozytywnie wpływa na rehabilitację narządów ruchu i podnośnikiem, który ułatwia wejście do basenu i pływanie osobom niepełnosprawnym.

 

Wchodząca w skład KPSOSW branżowa szkoła I stopnia, kształci uczniów w 11 zawodach: kucharz, cukiernik, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy stolarza, asystent fryzjera.

 

Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

Powstaje tu także nowe przedszkole specjalne dla 26 dzieci w wieku od 3 do 7 lat z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Dzieci będą korzystały ze specjalistycznych sal, w których prowadzone będą zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne, między innymi integracji sensorycznej, logopedycznej, muzykoterapii, czy aktywności ruchowej i twórczej. Po ukończeniu nauki w przedszkolu każde dziecko będzie mogło kontynuować naukę w szkole specjalnej. Przedszkole przyjmie pierwsze maluchy we wrześniu 2021 roku.

 

Nowe przedszkole dla 21 dzieci z niepełnosprawnościami powstanie także przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy w specjalnie do tego celu zaadaptowanym budynku, przekazanym przez władze miasta.

 

Duże inwestycje realizowane są w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Obecnie trwają tam zaawansowane prace na budowie nowego budynku warsztatów praktycznej nauki zawodu. Nowe pracownie zostaną otwarte wiosną przyszłego roku. Po raz pierwszy w kraju osoby niesłyszące będą mogły kształcić się w zawodzie technik dentystyczny. W nowym budynku, z użytkowym poddaszem, powstanie dziesięć nowoczesnych pracowni: po dwa warsztaty elektrotechniczne, gastronomiczne i dentystyczne i po jednym kosmetycznym, fryzjerskim, ogrodniczym i florystycznym.  W pracowniach będą kształcić się przyszli technicy elektronicy, informatycy, floryści, technicy żywienia i usług gastronomicznych, kucharze i cukiernicy. Dodatkowo od września 2021 roku uruchomione zostaną nowe kierunki: fryzjer, technik usług kosmetycznych, technik ogrodnik. W Bydgoszczy młodzież z dysfunkcją słuchu po raz pierwszy w kraju będzie miała możliwość kształcenia się także na kierunku technik dentystyczny. Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a pozostałe 4 miliony złotych to środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 sierpnia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2020 r.