Aktualności

Magazyny firmy Rossman w okolicach Grudziądza, fot. Daniel Pach
Magazyny firmy Rossman w okolicach Grudziądza, fot. Daniel Pach

Dla przedsiębiorców: na innowacje i podbijanie nowych rynków

Trwają przygotowania do uruchomienia stabilnych narzędzi wspierania innowacyjności i rozwoju kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw w oparciu o wielomilionowy strumień środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród planowanych przedsięwzięć są projekty grantowe dotyczące prac badawczo-rozwojowych oraz projekty partnerskie, które pomogą firmom w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów.

 

– W nowym RPO najwięcej ­– bo blisko 23 procent środków – przeznaczymy na wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Skierujemy je między innymi na rozwój działalności badawczo-rozwojowej, który umożliwi naszym przedsiębiorcom wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług. Skorzystają też firmy poszukujące nowych rynków zbytu oraz partnerów biznesowych za granicą – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Samorząd województwa ma już doświadczenia w realizacji tego rodzaju działań. W ramach poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej przedsiębiorcy z regionu korzystali między innymi z voucherów badawczych (udzielono 300 dotacji na zakup usług w jednostkach naukowych), uruchomiliśmy też Fundusz Badań i Wdrożeń (zrealizowano 27 przedsięwzięć badawczo-rozwojowych) oraz Fundusz Kooperacyjny (utworzono 29 powiązań kooperacyjnych). Przedstawiciele firm brali też udział w organizowanych przez Urząd Marszałkowski wyjazdach studyjnych oraz współfinansowanych z RPO zagranicznych targach. Na rzecz podniesienia konkurencyjności gospodarki działa też wiele regionalnych instytucji otoczenia biznesu.

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego zarząd województwa ogłosił dwa nabory konkursowe, które umożliwią uruchomienie kolejnych narzędzi wspierania innowacyjności i rozwoju kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw.

 

Jeden z nich dotyczy przygotowania projektów grantowych, w ramach których firmy z regionu otrzymają wsparcie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zakup tego rodzaju usług w jednostkach naukowych lub pokrycie kosztów opatentowania swych wynalazków. W puli środków na realizację tego rodzaju projektów grantowych jest ponad 68 milionów złotych. (SZCZEGÓŁY).

 

Drugi konkurs dotyczy przygotowania projektów partnerskich wspierających proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw czyli działań ułatwiających pozyskiwanie zagranicznych partnerów oraz zdobywanie nowych rynków zbytu dla produktów i usług. Chodzi o usługi doradcze (między innymi w zakresie tworzenia strategii eksportowych), realizację przedsięwzięć przygotowujących firmy do działalności eksportowej, udział w targach i misjach gospodarczych, pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynku docelowym oraz nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych, a także projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu. Przedsięwzięcia będą realizowane w partnerstwie z samorządem województwa. W puli środków na tego rodzaju działania są 64 miliony złotych. (SZCZEGÓŁY).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 lutego 2016 r.