Aktualności

Dla bezpieczeństwa na drogach

Dla bezpieczeństwa na drogach

Marszałek Piotr Całbecki wręczył akty powołania nowym członkom Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się dziś (28 maja) w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

 

Działająca przy marszałku województwa 29-osobowa rada pełni funkcję regionalnego zespołu koordynacyjnego w sprawach dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Gremium działa na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Do zadań zespołu należy koordynacja i określanie kierunków działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego: opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa, opiniowanie projektów aktów prawnych, zatwierdzanie planów wydatków WORD-ów, inicjowanie szkoleń i działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, a także współpraca w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi.

Radzie przewodniczy marszałek Piotr Całbecki, funkcje zastępców pełnią wojewoda Ewa Mes oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy Krzysztof Zgłobicki. W skład rady wchodzą także przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za transport i infrastrukturę drogową w regionie, służb mundurowych i ratowniczych, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Pracę rady koordynuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu.

Skład rady tutaj

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 
28 maja 2015 r.