Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego w Barcinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Podpisanie listu intencyjnego w Barcinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych

Modernizujemy kolejne kilometry ważnej drogi wojewódzkiej nr 254 łączącej podbydgoską Brzozę z Mogilnem. Na terenie Barcina (powiat żniński) w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania powstanie rondo, a wzdłuż kilku ulic chodniki. W poniedziałek (15 listopada), z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej, podpisane zostały porozumienia związane z zaprojektowaniem nowej infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

 

– Współpraca z lokalnymi samorządami przy rozbudowie dróg pozwala nam nie tylko szybciej realizować wiele oczekiwanych inwestycji, ale umożliwia również znajdowanie najlepszych rozwiązań, na których zależy między innymi pieszym i rowerzystom – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Porozumienia pomiędzy samorządem województwa kujawsko-pomorskiego i gminą Barcin dotyczą dwóch zadań:

 

  • budowy ronda na styku ulic Pakoskiej i Mogileńskiej – niebezpieczne skrzyżowanie z łamanym pierwszeństwem zostanie przebudowane. Powstanie rondo, które nie tylko poprawi bezpieczeństwo, ale również płynność ruchu. Zmodernizowane zostaną również fragmenty dochodzących ulic. W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja projektowa. Liderem zadania będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Barcin oraz samorząd województwa będą solidarnie partycypowały w kosztach prac projektowych, które są szacowane na 210 tysięcy złotych. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji nastąpi do końca 2023 roku.

 

  • budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 – chodniki powstaną wzdłuż ulic Powstańców Wielkopolskich (o długości 765 m) i Pakoskiej (o długości 500 m) oraz pomiędzy Barcinem i Wolicami (o długości 1090 m). Samorząd miasta i gminy sfinansuje w 60 procentach dokumentację dla zadań wzdłuż ulicy Pakoskiej i w kierunku Wolic (pozostałą część dofinansuje samorząd województwa) oraz będzie odpowiedzialny za wykup gruntów. Samorząd województwa będzie odpowiedzialny za realizację inwestycji wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich.

 

Trwają także uzgodnienia z samorządem Barcina dotyczące współpracy i współdziałania przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinka z Łabiszyna do mostu w Barcinie. W ramach tego zadania gmina będzie partycypować w kosztach zaprojektowania (w części) oraz wybudowania dodatkowych chodników przy drodze wojewódzkiej nr 254 wraz z wykupem gruntów dla budowanych chodników. Przebudowa jezdni, poboczy oraz wyposażenie drogi w elementy poprawiające bezpieczeństwo została zlecona w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w kwietniu. Obecnie trwają zaawansowane prace projektowe. Urząd Marszałkowski zabezpieczył na to zadanie prawie 48 mln zł.

 

Droga nr 254 łącząca Brzozę w powiecie bydgoskim z miejscowością Wylatowo (powiat mogileński) ma długość 54 kilometrów. Przebiega przez pięć gmin: Nowa Wieś Wielka, Łabiszyn, Barcin, Dąbrowa i Mogilno oraz trzy powiaty: bydgoski, żniński i mogileński. Jest jedną z blisko 90 tras, które podlegają samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Sieć dróg wojewódzkich ma długość ponad 1 700 kilometrów, z czego w powiecie żnińskim znajduje się blisko 90 kilometrów.

 

Wydatki na inwestycje drogowe

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych do roku 2023 przygotował środki w wysokości 800 mln złotych. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 230 mln złotych przeznaczone na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach, co łącznie daje ponad miliard złotych na poprawę jakości wojewódzkich tras. Z listą realizowanych obecnie zadań można zapoznać się na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

15 listopada 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2021 r.

 

Podpisanie listu intencyjnego w Barcinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Barcinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Barcinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Barcinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Barcinie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP