Aktualności

Fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl

Dla aktywności seniorów

Urząd Marszałkowski pomaga w realizacji przedsięwzięć, których cel to aktywizacja oraz integracja społeczna starszego pokolenia. Dotacje trafią w tym roku na realizację 25 projektów. Wsparcie rozdzieliliśmy w ramach konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych.

 

Suma przeznaczonych na ten cel środków to 90 tysięcy złotych. Dofinansowanie trafi na organizację:

  • półkolonii, warsztatów i innych inicjatyw integrujących osoby starsze z młodszym pokoleniem,
  • przedsięwzięć  aktywizujących społecznie seniorów.

To różnego rodzaju imprezy rekreacyjne, zloty, spotkania integracyjne i zajęcia edukacyjne. W tym roku wsparcie otrzymały między innymi: Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna”, brodnicki Klub Seniora „Przyjaźń, Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej oraz włocławski Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

 

Lista projektów, na realizację których trafiło dofinansowane.

 

Urząd Marszałkowski pomaga w realizacji szeregu  przedsięwzięć, których cel to aktywizacja oraz integracja społeczna starszego pokolenia. Realizujemy w ten sposób zapisy Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022. Od 2014 roku w regionie działa powołana z inicjatywy marszałka Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej (więcej).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

28 kwietnia 2016 r.