Aktualności

W konferencji „Dialog wielokulturowości i prawda” uczestniczy o. Federico Lombardi SJ z Fundacji Ratzingera, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
W konferencji „Dialog wielokulturowości i prawda” uczestniczy o. Federico Lombardi SJ z Fundacji Ratzingera, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Dialog wielokulturowości – w Bydgoszczy rozmawiali naukowcy i duchowni

W Bydgoszczy, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, odbyła się 26 października międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna poświęcona dialogowi międzykulturowemu i międzyreligijnemu. Uczestniczyli w niej także między innymi wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin i przewodniczący watykańskiej Fundacji Josepha Ratzingera Benedykta XVI o. Federico Lombardi SJ oraz sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński.

 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele środowisk naukowych i religijnych Polski, a także Gruzji, Hiszpanii, Ukrainy, Węgier i Włoch. Podczas sesji plenarnej miały miejsce również wystąpienia naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, muftiego Tomasza Miśkiwicza z Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce oraz ordynariusza diecezji bydgoskiej bpa Jana Tyrawy, który zatytułował swój głos w debacie „Prawda i postprawda we współczesnym świecie”.

 

Konferencja jest częścią dwudniowego kongresu „Jeden świat – wiele kultur”, którego organizatorem jest bydgoska Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa we współpracy Fundacją Ratzingera i samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Patronami honorowymi wydarzenia są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencja Episkopatu Polski.

 

 

Zobacz też Współpraca z Fundacją Ratzingera

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 października 2017 r. 

ostatnia aktualizacja: 27 października 2017 r.

 

Konferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja „Dialog wielokulturowości i prawda”, fot. Tymon Markowski dla UMWKP