Aktualności

Konferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Konferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Debata o przyszłości Bydgoszczy

Marszałek Piotr Całbecki, na zaproszenie prezydenta Rafała Bruskiego, uczestniczył w poniedziałek (9 października) w Bydgoszczy w konferencji otwierającej prace nad aktualizacją strategii rozwoju miasta. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Bydgoszcz, jako silny ośrodek biznesowy, innowacyjny, kulturalny, akademicki, medyczny i komunikacyjny, ma wielki potencjał, który powinien zostać jak najlepiej wykorzystany na rzecz całego województwa.

 

Wystąpienie gospodarza województwa zostało poświęcone roli samorządu województwa w procesie generowania i wzmacniania procesów rozwojowych dotyczących największego miasta regionu. Marszałek zwrócił uwagę, że samorząd województwa stoi obecnie przed koniecznością aktualizacji strategii rozwoju regionu.  – Nowy dokument strategiczny dotyczący naszego największego ośrodka społeczno-gospodarczego pozwoli wyznaczyć kierunki myślenia na ten temat – stwierdził. 

 

Pozostała część wypowiedzi skupiała się na analizie potencjału Bydgoszczy jako ośrodka przyszłej metropolii regionalnej. Marszałek Całbecki mówił, że taką rolę wyznaczają jej m. in. istniejące i przyszłe możliwości w sferze komunikacji, z portem lotniczym („naszym oczkiem w głowie”) i nowymi połączeniami do ważnych europejskich lotnisk przesiadkowych (wymienił w tym kontekście nowe dzienne loty Lufthansy do Frankfurtu).

Wśród innych bydgoskich specjalności wskazał kulturę, podkreślając znaczenie Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova („naszych okrętów flagowych”) i kreśląc wizję planowych w nich inwestycji (czwartego kręgu gmachu opery i rozbudowy gmachu FP).

 

Mówiąc o mieszczących się w mieście nad Brdą kluczowych szpitalach wysokospecjalistycznych zaznaczył, że obok onkologii (Centrum Onkologii jest jedną z wiodących tego typu placówek w kraju) na nową wysoko ocenianą specjalność bydgoskiego ośrodka wyrasta pediatria, co stało się możliwe dzięki przeprowadzonej przez samorząd województwa szeroko zakrojonej rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.   

 

Sporo uwagi poświęcił potencjałowi biznesowemu i innowacyjnemu Bydgoszczy, która posiada liczące się przedsiębiorstwa i prężne instytucje otoczenia biznesu, potrafiące organizować współpracę podmiotów gospodarczych i umiejące ułatwiać tym podmiotom penetrację zagranicznych rynków.

 

Puentą wystąpienia była refleksja na temat udziału miasta w budowaniu wzrostu gospodarczego i pomyślności regionu: – W dyskusji o przyszłości miasta muszą zadać sobie państwo pytanie, czy Bydgoszcz chciałaby odgrywać większą, i jeśli tak to jaką, rolę dla całego województwa. Rolą metropolii, ich cechą uniwersalną, właściwą dla silnych ośrodków metropolitalnych na całym świecie, jest to, że są to ośrodki, które promieniują na zewnątrz.  Myślę, że Bydgoszcz powinna się w tej roli znaleźć. To wyzwoli pokłady ambicji mieszkańców i państwa, którzy decydujecie o losach miasta. W strategii zapiszecie wtedy odważne punkty, a realizacja da wiele satysfakcji i korzyści dla naszego województwa.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

10 października 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 października 2017 r.

 

Konferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKPKonferencja otwierająca prace nad aktualizacją strategii rozwoju Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski dla UMWKP