Aktualności

Badanie kolonoskopowe w Centrum Onkologii, fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Badanie kolonoskopowe w Centrum Onkologii, fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Dbaj o zdrowie, badaj się!

W myśl zasady „lepiej zapobiegać, niż leczyć” zachęcamy do bezpłatnego udziału w programach profilaktycznych współfinansowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Dla mieszkańców regionu przygotowaliśmy badania USG w kierunku tętniaka aorty brzusznej, kolonoskopię, szczepienia przeciwko pneumokokom oraz program profilaktyki upadków.

 

Profilaktyka to wciąż jedno z najsłabszych ogniw w systemie publicznej służby zdrowia. Naszymi programami odpowiadamy na oczekiwania społeczne. Badania przesiewowe pozwalają na wczesne wykrycie zmian chorobowych i zwiększają szansę na wyleczenie, a dzięki szczepieniom znacznie spada ryzyko zachorowań. Dbajmy o siebie, badajmy się! – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

 

Badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej (bez rejonizacji)

Programem objęci są palący papierosy mężczyźni między 65. a 74 rokiem życia, zamieszkali na terenie naszego województwa. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Pacjenci, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej. Realizatorami programu są trzy placówki medyczne – w Koronowie (powiat bydgoski), Żninie i Włocławku. Łącznie przebadamy 807 mężczyzn.

Lista realizatorów z numerami telefonów

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego (bez rejonizacji)

Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych mogą skorzystać osoby pracujące lub pozostające bez pracy z przyczyn zdrowotnych w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia. Stosownie do wskazań medycznych, niektóre z tych badań zostaną przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym. W razie potrzeby podczas kolonoskopii zostanie wykonana niewielka interwencja chirurgiczna (polipektomia – usuwanie niedużych niezłośliwych zmian) lub pobrane zostaną wycinki tkanek do badania histopatologicznego. Wolne miejsca są jeszcze w placówkach medycznych w Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Świeciu i Tucholi.

Lista placówek z numerami telefonów

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom (rejonizacja)

Adresatami programu są osoby powyżej 65. roku życia zamieszkujące powiaty, gminy i miasta, znajdujące się na liście realizatorów, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka – osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej. W tym roku program realizowany jest w partnerstwie z 39 samorządami lokalnymi, które pokryją połowę kosztów. Zaszczepionych zostanie 2 518 osób. Lista realizatorów z numerami telefonów

Program zapobiegania upadkom (rejonizacja)

W tegorocznej edycji programem zostanie objętych łącznie 1001 osób powyżej 60. roku życia zamieszkałych na terenie 24 gmin, powiatów i miast, które zadeklarowały chęć udziału w przedsięwzięciu. Seniorzy będą trzy razy w tygodniu uczestniczyć w specjalnie dla nich dobranych ćwiczeniach, zwiększających odporność i sprawność fizyczną, chroniących przed osteoporozą oraz poprawiających samopoczucie. Dowiedzą się też jak unikać niebezpiecznych sytuacji m.in. w miejscu zamieszkania i środkach komunikacji publicznej, a także jak dzięki zdrowemu ruchowi i właściwej diecie zachować sprawność do późnych lat. Rekrutację uczestników prowadzą zaangażowane w projekt samorządy lokalne.

Lista samorządów, które przystąpiły do programu

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

22 lipca 2022 r.