Aktualności

Konferencja nt. przyszłości europejskiego rolnictwa w PE, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Konferencja nt. przyszłości europejskiego rolnictwa w PE, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

UE postawi na zrównoważone rolnictwo

Przyszłość europejskiego rolnictwa była tematem środowej (10 kwietnia) konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli z udziałem europarlamentarzystów i przedstawicieli Komisji Europejskiej (KE) oraz przedstawicieli hiszpańskiego regionu Walencja, w którym rozwinięte rolnictwo jest, poza turystyką, podstawą gospodarki. W spotkaniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki, który we czwartek (11 kwietnia) wziął też udział w Forum Kohezyjnym i posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE).

 

Tematem wystąpienia gospodarza naszego województwa był zaakceptowany w marcu w komisji merytorycznej projekt opinii Europejskiego Komitetu Regionów (KR) na temat wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Dokument, który powstał w toku prac eksperckich i konsultacji z interesariuszami – m.in. rolnikami i przedstawicielami związków producentów rolnych w naszym regionie – przygotowali wspólnie marszałek Piotr Całbecki i Portugalka Isilda Gomes. Postuluje się w nim m.in. zatrzymanie niekontrolowanego importu produktów rolnych spoza unii, weryfikację założeń Zielonego Ładu w odniesieniu do rolnictwa, wsparcie rozwoju zrównoważonego rolnictwa, wzmocnienie i promocję lokalnych systemów żywnościowych i krótkich łańcuchów dystrybucyjnych żywności, a także przeniesienie zasadniczych kompetencji w kreowaniu polityki rolnej na poziom województw.

 

– Nasza opinia jest zbieżna z oczekiwaniami rolników w całej Europie. Przed nami długi proces przygotowywania nowej, dobrej wspólnej polityki rolnej po 2027 roku – powiedział po dzisiejszym spotkaniu marszałek Piotr Całbecki.

 

Treść projektu opinii

 

Marszałek Piotr Całbecki wziął też udział w środowym posiedzeniu Komisji Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych KR (CIVEX) oraz w czwartkowym posiedzeniu komisji ENVE, a także w 9. Forum Kohezyjnym. CIVEX dyskutowała m.in. nad problemami związanymi z walką z nielegalną imigracją i przemytem ludzi, unijną mapą drogową w kwestii walki z przestępczymi sieciami sprzedaży narkotyków, a także na temat odpierania ewentualnych ataków dezinformacyjnych w kontekście tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego. ENVE poświęciła spotkanie kwestiom związanym z Zielonym Ładem – działaniom na rzecz bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju i powstrzymania zmian klimatycznych. Dyskutowano m.in. na temat roli władz regionalnych i lokalnych prowadzących do gospodarki w obiegu zamkniętym (chodzi o minimalizację zużycia surowców i energii oraz ograniczenie odpadów i emisji). W dwudniowym 9. Forum Kohezyjnym uczestniczą przedstawiciele instytucji europejskich, rządów i samorządów terytorialnych państw członkowskich, organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i biznesowych. Wśród podejmowanych tematów znalazły się kwestie dotyczące spójności społecznej i ekonomicznej Wspólnoty oraz przyszłości unijnej polityki spójności.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 kwietnia 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2024 r.