Aktualności

Uroczyste wręczenie nagród w ubiegłorocznych marszałkowskich konkursach edukacyjnych, fot. Mikołaj Kuras
Uroczyste wręczenie nagród w ubiegłorocznych marszałkowskich konkursach edukacyjnych, fot. Mikołaj Kuras

Czekamy na projekty gimnazjalistów (konkurs)

Gimnazja zapraszamy do udziału w VII Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. W tegorocznej edycji konkursu zachęcamy uczniów do wspólnego budowania strategii rozwoju ich miast i wsi. Prace można nadsyłać do 12 maja. Czekają nagrody finansowe.

 

W ramach organizowanego przez Urząd Marszałkowskiego konkursu można nadsyłać prace nawiązujące do edukacji, sportu oraz geografii społeczno-ekonomicznej, które będą próbą określenia głównych, długofalowych celów rozwoju miasta lub wsi oraz kierunków działań, które są konieczne do ich zrealizowania.

 

Prace pisemne powinny być przygotowane przez zespoły liczące maksymalnie 5 osób, pod opieką jednego lub dwóch nauczycieli. W projektach można wykorzystać różne metody, techniki i narzędzia badawcze, np.: obserwację, analizę dokumentów, ankietę, rozmowę i wywiad itp. Muszą być to prace własne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.

 

Na zwycięskie zespoły czekają atrakcyjne nagrody: za zajęcie I miejsca do 2,5 tys. złotych, drugiego – do 2 tys. złotych, za trzecie miejsce – do 1,5 tys. złotych. Przewidziano też nagrody dla opiekunów.

 

Laureatów festiwalu wyłoni kapituła, złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego – Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu oraz kujawsko-pomorskich centrów edukacji nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

 

 

 Czytaj też:

 

 Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 maja 2017 r.